Verminderen administratielast bij 36 kwaliteitsregistraties

Kwaliteitsregistraties die primair bedoeld zijn om de kwaliteit van zorg te meten en te kunnen verbeteren, brengen vaak nog te veel administratielast met zich mee. Zo kost het een dokter gemiddeld ½ uur invultijd per patiënt per kwaliteitsregistratie. Dit kan en moet anders vindt de Federatie. Daarom gaat zij samen met wetenschappelijke verenigingen zesendertig kwaliteitsregistraties kritisch bekijken op wat er wordt geregistreerd, waarom dit moet worden geregistreerd en op welke punten registraties slimmer gebruik kunnen maken van data.

In een kwaliteitsregistratie wordt van oudsher informatie verzameld over een bepaalde aandoening. De verwerking van deze gegevens maakt het mogelijk om uitkomstinformatie te genereren waarmee de kwaliteit van zorg kan worden vergeleken en eventueel verbeterd. Daarnaast is uitkomstinformatie uit kwaliteitsregistraties ondersteunend in het proces van samen beslissen tussen arts en patiënt. Er worden voor verschillende aandoeningen kwaliteitsregistraties bijgehouden, zoals bijvoorbeeld voor borst- en darmkanker door DICA, voor heup- en knieoperaties door LROI en voor hartinterventie door NHR.

Toekomstbestendig

De zesendertig kwaliteitsregistraties worden in het programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties daar waar nodig opgeschoond, geoptimaliseerd en gestructureerd op basis van zorginformatiebouwstenen (zib’s). De zib’s worden landelijk geïmplementeerd. Dit gebeurt in het Programma VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) onder leiding van de NVZ, in samenwerking met het ministerie van VWS. Het programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties sluit daar naadloos op aan. Om de kwaliteitsregistraties optimaal te benutten, is het belangrijk deze beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast is de basis cruciaal: een eenduidige registratie aan de bron (in het epd) helpt om met minder administratieve lasten de kwaliteitsregistraties te vullen.

Het programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties wordt mede mogelijk gemaakt door SKMS-gelden en komt onder meer voort uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022.