Verkenner aangesteld om cao-impasse te doorbreken

Minister Bruins van Medische Zorg schuift verkenner Wim Kooijman naar voren om de impasse rondom de Cao Ziekenhuizen te doorbreken. Het doel is dat de cao-partijen met behulp van de verkenner snel weer met elkaar in overleg gaan en tot een nieuwe cao komen.

Zowel de werknemersorganisaties als de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben ingestemd met het aanstellen van de onafhankelijke verkenner. Wim Kooijman, voormalig HRM-directeur van KLM/Air France, heeft deze rol al eerder vervuld. Zo bemiddelde hij in 2015 bij het cao-conflict rondom de Cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Het proces zal vermoedelijk enkele weken duren. Minister Bruins houdt een vinger aan de pols en kan tussentijds geïnformeerd worden door Kooijman over de voortgang.

Historische ‘ziekenhuisstaking’

De landelijke zondagsdienst in de ziekenhuizen van 20 november gaat de geschiedenis in als de grootste ooit. Op 119 plekken (83 ziekenhuislocaties, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra) werden 24 uur lang de deuren gesloten voor niet-spoedeisende zorg. Daarnaast trokken ruim 2.000 verpleegkundigen, operatieassistenten, laboranten en andere ziekenhuismedewerkers uit het hele land naar het Jaarbeursplein in Utrecht. Hier overhandigden zij 37.457 steunbetuigingen voor een goede cao aan Ad Melkert, voorzitter van de NVZ. Medisch specialisten vallen niet onder de Cao Ziekenhuizen maar tonen begrip voor de acties van de zorgcollega's.

Gezond en veilig werken

De LAD/FBZ benadrukt alleen een cao voor alle 200.000 ziekenhuiswerknemers te tekenen, als daar goede afspraken in staan over gezond en veilig werken en verbetering van koopkracht. Onderhandelaar Rob Koster: ‘Met de landelijke staking van 20 november onderstrepen we met z’n allen dat de werkdruk omlaag moet, en er dus betere randvoorwaarden nodig zijn voor de arbeidsomstandigheden. Meer dan ooit zijn de werkgevers aan zet om rust te creëren zodat iedereen zich weer kan richten op het bieden van goede ziekenhuiszorg. We zien de verbeterde cao-voorstellen van de NVZ met belangstelling tegemoet. Hoog tijd dat zij luistert naar de werknemers en hen echt tegemoetkomt. Werknemers zijn immers het belangrijkste kapitaal van de ziekenhuizen.’
Kèren Zaccai, aios urologie en voorzitter van De Jonge Specialist sprak de actievoerders ook toe: ‘Artsen kunnen zonder verpleegkundigen, operatieassistenten en al die anderen geen zorg leveren. Daarom sta ik hier vandaag.’

Werknemersorganisaties: er is budget

Bij andere zorgcao’s, die met vergelijkbare omstandigheden te maken hebben, is het recent wel gelukt om tot goede afspraken te komen. Zo zijn voor de Cao ZKN en de Cao GGZ loonsverhogingen van gemiddeld 3,3 tot 3,5 procent per jaar overeengekomen, met daarbovenop nog eenmalige uitkeringen en andere materiële verbeteringen. Het eindbod van de NVZ komt niet verder dan een gemiddelde loonsverhoging van 2,8 procent per jaar, waarvan een deel ook nog voor rekening van de werknemers zelf komt, doordat de NVZ de loondoorbetaling bij ziekte wil verlagen van 100 naar 90 procent en de werkgeversbijdrage voor de IZZ-zorgverzekering wil schrappen. Volgens de werknemersorganisaties is er, in tegenstelling tot wat werkgevers beweren, wel degelijk financiële ruimte voor de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden – die staat los van de groeiplafonds uit het Hoofdlijnenakkoord.