Verbeterde introductie van nieuwe interventies in de zorg

Innovaties in de zorg, zoals die van nieuwe medische technieken en procesverbeteringen, zijn een groot goed. Het kan zorgen voor een betere kwaliteit van zorg en voor een grotere efficiëntie. Echter, aan de introductie van innovaties kunnen ook risico’s kleven. Met de Leidraad ‘Nieuwe Interventies in de klinische praktijk’ willen de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en Zorginstituut Nederland die risico’s zo goed mogelijk in beeld krijgen, de introductie van nieuwe interventies zo veilig mogelijk doen plaatsvinden, en de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren.

De leidraad wil problemen met de introductie van nieuwe interventies voorkomen. Marcel Daniels, cardioloog en bestuurder bij de OMS: ‘We hebben in het verleden gezien dat met het in gebruik nemen van nieuw materiaal en nieuwe technieken patiënten daadwerkelijk schade kunnen oplopen. Denk aan de gebeurtenissen rondom hartkleppen, borstimplantaten, pacemakerdraden, heupprotheses en operaties bij patiënten met ernstig overgewicht. We willen er alles aan doen om dat in de toekomst te voorkomen.’ Sommige problemen waren misschien te voorkomen met het beter borgen van het introductieproces, een betere training van de betrokken professionals en betere monitoring. Daniels: ‘Deze nieuwe leidraad biedt medisch specialisten en andere betrokken zorgprofessionals een handvat om de veiligheid, effectiviteit, maar ook de kosten van een nieuwe interventie tijdig en goed in beeld te krijgen.’

Stappenplan

De Leidraad, die is opgesteld met medewerking van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten, biedt een stappenplan om de introductie van zowel grote als kleinere nieuwe interventies gestructureerd te laten verlopen. Na het doorlopen van slechts zes stappen is duidelijk of er al eerdere ervaringen zijn met de nieuwe interventie, wat de veiligheidsrisico’s en financiële risico’s zijn, en hoe een plan van aanpak voor bijvoorbeeld het trainen van betrokkenen en de monitoring eruit kan zien. Het stappenplan is opgenomen in de Leidraad, maar ook beschikbaar op één enkel A4-tje.

Convenant medische technologie

De Leidraad ‘Nieuwe interventies in de klinische praktijk’ is de laatste leidraad van een drieluik, ontwikkeld in het kader van het convenant ‘medische technologie’. Het convenant is in 2011 opgesteld in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), in nauwe samenwerking met onder andere vertegenwoordigers van de OMS. Het convenant richt zich op de veilige toepassing van medische technologie in de cure sector. Eerder verschenen de Leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialisten bij onderhoud en beheer van medische apparatuur’ (2012) en de Leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialisten bij de aanschaf en ingebruikname van medische apparatuur’ (2013). De Leidraad ‘Nieuwe interventies in de klinische praktijk’ richt zich naast medische technologieën ook specifiek op technieken en (zorg)processen.