Update richtlijn Sedatie en analgesie op de intensive care

Deze richtlijn gaat over de wijze waarop volwassen ic-patiënten comfortabel het proces van intensive care-behandeling kunnen doorlopen, van ernstig ziek slapend, met veel pijnstilling en mogelijk diepere sedatie in het begin van de behandeling, tot wakker comfortabel beginnen met de revalidatie aan het eind van de ic-periode. Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de richtlijn geactualiseerd. 

De oude richtlijn Sedatie en analgesie van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) uit 2012 en daarmee het onderdeel pijnstilling en sedatie op de ic was aan herziening toe. Daarbij ging het om inhoud en vorm (GRADE), maar ook de aansluiting met de onderdelen delier, immobilisatie en slaap zoals beschreven in de internationale PADIS-richtlijn uit 2018 (aanvullende modules zijn in ontwikkeling). De herziene richtlijn beschrijft alleen het onderdeel pijn en agitatie. De onderwerpen delier, immobilisatie en verstoorde slaap worden onderdeel van een aparte richtlijn die momenteel nog in ontwikkeling is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). De richtlijn is bedoeld voor intensivisten, ic-verpleegkundigen en andere zorgverleners betrokken bij de behandeling op de ic, zoals medisch specialisten, paramedici, verpleegkundig specialisten en apothekers. 

Samenwerking 

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de intensive care artsen (NVIC), internisten (NIV), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), fysiotherapeuten (KNGF), ziekenhuisapothekers (NVZA), stichting FCIC en patiëntenorganisatie IC Connect. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

Bekijk de richtlijn