Update richtlijn Mesothelioom

Op basis van nieuwe inzichten vanuit de wetenschappelijke literatuur, is de richtlijn Diagnostiek en behandeling van het mesothelioom geactualiseerd. Belangrijke onderwerpen in de richtlijn zijn genetische aanleg, screening, preventie, behandeling en organisatie van zorg. Nieuw zijn onder meer de aanbevelingen over het inzetten van immuuntherapie.  

Sinds het verschijnen van de vorige richtlijn in 2011 is steeds meer bekend geworden over mogelijke erfelijke factoren die een aanleg voor het ontwikkelen van het mesothelioom verklaren. Daarnaast zijn er met betrekking tot structurele en incidentele blootstelling aan asbest belangrijke aanbevelingen gepubliceerd die in deze richtlijn zijn meegenomen. Ook zijn er de laatste jaren meerdere studies gepubliceerd over de effecten van chemotherapeutica, biologicals en immuuntherapie. 

Belangrijke wijzigingen voor de praktijk

Nieuw in de richtlijn is de optie van immuuntherapie voor remmende antitumorbehandeling. Daarnaast wordt besproken dat uitgebreide chirurgie niet zinvol is als antitumorbehandeling. Verder wordt er in de richtlijn op gewezen dat bij jonge patiënten met mesothelioom (<60 jaar) en bij patiënten met bepaalde tumoren in de voorgeschiedenis of familie-anamnese, gedacht moet worden aan het BAP1-tumorpredispositiesyndroom. 

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, de Vereniging Klinische Genetica Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, de Nederlandse Vereniging voor Pathologie, de Nederlandse Vereniging voor Radiologie en Asbestslachtoffers Vereniging Nederland. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Het project is mogelijk gemaakt door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten.