Tweede Kamer in gesprek over zorg in de regio

Maandag 9 september spreekt de Tweede Kamer over de initiatiefnota Zorg in de regio van Kamerlid Joba van den Berg (CDA). In de nota doet het CDA een aantal voorstellen hoe de zorg in de regio structureel kan worden versterkt. De regeringspartij vindt dat er meer regie nodig is om toe te werken naar een goede verdeling van zorg in alle regio’s met als doel zorg die beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar is. De Federatie vond het belangrijk om haar visie op een aantal punten uit de nota via een brief bij de Tweede Kamer onder de aandacht te brengen.

Het CDA benadrukt in de nota dat 'werken in netwerken en artsen die naar de patiënten gaan in plaats van andersom ervoor zorgen dat mensen het grootste deel van de zorg dichtbij huis kunnen krijgen'. Netwerkgeneeskunde is volgens de Federatie een goede, zo niet de beste manier om juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Wij hebben naast de goede voorbeelden van netwerkgeneeskunde de Tweede Kamer gewezen op de dilemma’s: Hoe organiseren we de financiering die nu onder andere vastzit in 1e en 2e lijnsbudgetten? Zijn zorginstellingen, zorgverleners en patiënten voldoende voorbereid om digitaal met elkaar te kunnen communiceren? En hoe lang duurt het nog voordat we digitaal patiëntengegevens kunnen uitwisselen op elk moment en op elke plek?

In de nota stelt het CDA verder voor om voor artsen in opleiding (aios) stages in algemene (regionale) ziekenhuizen verplicht te stellen, waarbij een gedeelte van de opleidingsgelden ook naar deze ziekenhuizen moeten gaan. De Federatie heeft de Tweede Kamer laten weten dat een deel van de opleiding nu al structureel in algemene (regionale) ziekenhuizen plaatsvindt. Daarnaast hebben we de Tweede Kamer erop gewezen dat niet ieder ziekenhuis in aanmerking komt voor het opleiden van aios. Minister Bruins heeft dan ook al eerder benadrukt dat 'het nodig is, en belangrijk voor de aios, dat het ziekenhuis erkend wordt als opleidende instelling en dat de opleidende medisch specialist ook als opleider wordt erkend. Daarmee wordt de kwaliteit van de opleiding geborgd'. Stages verplicht stellen in algemene (regionale) ziekenhuizen die niet worden erkend als opleidende instelling, is niet in het belang van de kwaliteit van zorg en de individuele ontwikkeling van de aios.

Lees de brief met de reactie op initiatiefnota Zorg in de regio.