Thuisarts.nl: patiënteninformatie over ruim 500 situaties in tweedelijnszorg

Patiënten, huisartsen en medisch specialisten kunnen patiënteninformatie raadplegen over ruim 500 medisch-specialistische situaties waar zij mee te maken kunnen krijgen. De informatie kan gebruikt worden ter voorbereiding op het gesprek in de spreekkamer en om na te lezen na afloop van een consult met de medisch specialist.   

In 2021 ontving Thuisarts.nl de DNA-award voor meest populaire website over gezondheid omdat Thuisarts.nl gebruikersvriendelijk is en een groot maatschappelijk effect heeft. Toevoeging van patienteninformatie over de medisch-specialistische zorg is daarmee van enorme toegevoegde waarde. 

Dit jaar zijn er 191 nieuwe patiëntenvoorlichtingsteksten met betrekking tot de medisch-specialistische zorg toegevoegd, waarmee het totaal nu op 500 komt. In het laatste kwartaal van 2021 is over vier orthopedische onderwerpen patiënteninformatie geplaatst: knieprothese, schouderprothese, artrose van de knie en hallux valgus. Onderwerpen als multiple sclerose, astma, duchenne, schisis en zwangerschap en hoge bloeddruk komen ook aan bod. Op het gebied van de kindergeneeskunde zijn teksten beschikbaar gekomen over medische begeleiding van kinderen met downsyndroom en vanuit de klinische geriatrie is er patiënteninformatie verschenen over het delier en het Comprehensive Geriatic Assessment. Verder is de informatie over COVID-19 regelmatig geüpdatet zodat deze in lijn bleven met de leidraden. 

Bekijk een overzicht van de 30 nieuw gepubliceerde situaties van het afgelopen kwartaal

Over Thuisarts.nl  

Op Thuisarts.nl worden de antwoorden op veel voorkomende vragen van patiënten kort, bondig en in makkelijke taal uitgelegd. Het Kennisinstituut van de Federatie ontwikkelt de teksten over tweedelijns zorg samen met de wetenschappelijke verenigingen, de patiëntenorganisaties en het NHG, met financiering vanuit Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).