Terugkijken webinar: Organisatie (non-)COVID zorg

Ruim 900 medisch specialisten en andere zorgprofessionals namen donderdagavond 29 oktober deel aan het webinar over de ontwikkelingen van de tweede COVID-19 golf waar Nederlandse ziekenhuizen momenteel mee geconfronteerd worden. Centraal thema was de noodzaak tot het maken van scherpere keuzes op basis van urgentie. Waarbij het streven om in elk geval naast de acute zorg ook de kritieke planbare non-COVID zorg - zorg die binnen 6 weken geleverd moet worden - op peil te houden. Dit om blijvende gezondheidsschade en/of het verlies van levensjaren bij deze patiënten zo veel mogelijk te voorkomen.

Terugkijken

De Federatie organiseerde dit webinar in samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De tweede golf is wezenlijk anders dan de eerste golf door het spanningsveld tussen het opschalen van de COVID zorg en het doorgaan van de reguliere zorg, die nu afgeschaald moet worden. Met daarop de impact van een tekort aan zorgpersoneel door uitval en personeel wat ook nodig is om de reguliere zorg te ondersteunen.

Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter Erasmus MC en voorzitter het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) startte het webinar met de laatste cijfers vanuit het LCPS. Hij gaf een toelichting op de cijfers van de afgelopen weken en vooral ook op wat er voor de korte, middelange en lange termijn is te verwachten. In het verlengde daarvan ging Ronnie van Diemen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in op de landelijke afspraken die zijn gemaakt ten behoeve van de semi-acute en kritisch planbare zorg.

In de tweede golf worden ziekenhuizen in de Randstad als eerste hard getroffen. Ilse Stijn, intensivist en stafvoorzitter OLVG en Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter OLVG deelden tijdens het webinar waar zij mee worden geconfronteerd en hoe zij omgaan met de afschaling van zorg en de spreiding van zorg.

Tijdens het webinar werd het raamwerk voor het behoud van reguliere klinische non-COVID zorg in relatie tot de pandemische druk gepresenteerd. Dit raamwerk is bedoeld om medisch specialisten en raden van bestuur te ondersteunen en concrete handvatten te bieden om de continuïteit van de acute en de kritieke planbare zorg voor de patiënt binnen de instelling te waarborgen. Dit om blijvende gezondheidsschade en het verlies van levensjaren zo veel mogelijk te voorkomen.
Lees ook het nieuwsbericht over het Raamwerk.