Ingelast COVID-webinar woensdag 24 november

Vanwege de snel stijgende besmettings- en opnamecijfers, de toenemende druk op de zorg en de vragen onder medisch specialisten, heeft de Federatie Medisch Specialisten morgenavond om 19.30 uur een spoed-webinar over de COVID-crisis ingelast. We bespreken de laatste stand van zaken binnen en buiten de ziekenhuizen en het sentiment op álle afdelingen, van ic tot ok, van verpleegafdeling tot poli. Het OMT licht toe hoe zij tot haar adviezen komt en wat zij verwacht voor de komende periode.

Hoe geven we alle patiënten de best mogelijke zorg? Hoe ver is de reguliere zorg inmiddels afgeschaald? Hoe krijgen we de roosters rond? Wat staat ons nog te wachten? Hoe helpen we elkaar door deze crisis heen? Tijdens het webinar staan we uitgebreid stil bij deze vragen, de actuele cijfers en de organisatorische uitdagingen. Sprekers zijn o.a. NZA directeur Karina Raaijmakers, OMT leden Diederik Gommers en Jan Kluytmans, inspecteur-generaal bij de IGJ Marina Eckenhausen, oncologisch chirurg Arjen Witkamp, en anesthesioloog Caroline van der Marel.

Programma
onder leiding van Peter Paul van Benthem, kno-arts, voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Blok 1: Maatregelen

 • OMT-leden Diederik Gommers, intensivist, voorzitter vereniging intensivisten NVIC en Jan Kluytmans arts-microbioloog over actuele inzichten en adviezen.
 • Paneldiscussie en vragen

Blok 2: Actuele ontwikkelingen en cijfers

 • Karina Raaijmakers, directeur NZa over huidige stand van zaken en inzichten afschaling ziekenhuiszorg.
 • Robert Sie, anesthesioloog, vicevoorzitter Federatie Medisch Specialisten over aanvulling ic-afhankelijke kritieke planbare zorg op tijdelijk beleidskader.
 • Paneldiscussie en vragen

Blok 3: De stand van het land: signalen, dilemma’s, vragen en oplossingen

 • Arjen Witkamp, oncologisch chirurg, voorzitter vereniging chirurgische oncologie NVCO
 • Caroline van der Marel, anesthesioloog, voorzitter vereniging anesthesiologen NVA
 • Taco Gosens, orthopedisch chirurg uit het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis, bestuurslid vereniging orthopeden
 • Paneldiscussie en vragen

Panelleden

 • Marina Eckenhausen, inspecteur-generaal IGJ
 • Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie en voorzitter expertiseteam infectiepreventie van de Federatie

OMT-leden:

 • Arend Arends, voorzitter vereniging klinisch geriaters NVKG
 • Ann Vossen, voorzitter vereniging medisch microbiologen NVMM
 • Karoly Illy, voorzitter vereniging kinderartsen NVK
 • Annelies Verbon, voorzitter vereniging internist-infectiologen NVvI

Voorzitters wetenschappelijke verenigingen:

 • Leon van den Toorn, longarts, voorzitter vereniging longartsen NVALT
  Robin Peeters, internist-endocrinoloog, voorzitter vereniging internisten NIV
  Gerard Hugenholtz, ziekenhuisapotheker, voorzitter vereniging ziekenhuisapothekers NVZA