Terugkijken webinar ‘Hoe zorg je goed voor jezelf en elkaar?’

Het effect van de ervaringen van de COVID-19 pandemie op de mentale gesteldheid van dokters en alle andere zorgverleners is groot (geweest). Zo bleek ook in het webinar ‘Hoe zorg je goed voor jezelf en elkaar?’ Wanneer nu de druk van ‘inhaal-zorg’ de komende maanden toeneemt, is het de vraag of we als dokters dit aankunnen. Hoe zorgen we goed voor onszelf en elkaar zodat wijzelf en ons team overeind blijven? Indrukwekkende praktijkverhalen en bruikbare tips werden tijdens het webinar gedeeld.

Een van de voorbeelden bracht Aart Koopmans, intensivist in Bernhoven naar voren. Een casus uit het hart en de IC, waarbij hij een situatie deelde die erbij hem heel erg heeft ingehakt. Een specifieke situatie die hij toen de rust een beetje was ingedaald, vaak nog als een terugkerende film voor zich zag. Zijn advies die hij de deelnemers mee gaf: ‘we zijn geen robots, als je het moeilijk hebt, pak het vast en zoek hulp’. Dat deed hij ook, een uur onverdeelde aandacht en een luistert oor ervoer hij als enorm waardevol en helend.
Marieke Timmermans, aios interne geneeskunde start haar verhaal op 21 maart, die helse nacht noemde zij het. Een nacht die zij en haar collega’s nooit meer zullen vergeten. De acties die na deze bewuste nacht direct in haar ziekenhuis werden ingesteld waaronder 24/7 psychologische ondersteuning, leidde ertoe dan zij en haar collega’s zich gehoord voelde en dat er een veilig werkklimaat heerste.
Zowel bij Timmermans en de andere sprekers was er een warm pleidooi voor het behoud van de nu zo zichtbare en voelbare positiviteit en saamhorigheid. Kaz de Jong, traumapsycholoog, en al meer dan 25 jaar werkzaam bij Artsen zonder grenzen, gaf een duidelijke boodschap mee aan de deelnemers. Alles wat er nu gebeurt, denk aan het niet los kunnen laten, slapeloosheid, is normaal. ‘Het is een normale verwerking voor een abnormale situatie. Duren de klachten langer (> 4 weken) zoek hulp, maak gebruik van hulp. Het is geen schande’, aldus De Jong. Een vorm van medisch leiderschap is volgens hem dat je niet alleen denkt wat de ander heeft gezegd, maar echt luistert naar de ander.
Naast bovenstaande sprekers spraken:
  • Peter de Jager, internist-intensivist in het Jeroen Bosch ziekenhuis door Peter Paul van Benthem over zijn persoonlijke ervaringen
  • Hein Brackel, kinderarts, bestuurslid Federatie Medisch Specialisten portefeuille peer support, met een korte terugkoppeling van de enquête die de Federatie heeft gehouden over fysieke en mentale gezondheid.
  • Ralph So, intensivist in het Albert Schweitzer ziekenhuis: over mentale ondersteuning: wat werkt wel en wat werkt niet?
  • Roland van Balkom, longarts in het Catharina ziekenhuis over zijn persoonlijke ervaring vanuit de COVID-afdeling.
Het webinar werd georganiseerd in samenwerking met de LAD en met De Jonge Specialist.
Accreditatie is met 1 punt toegekend.