Terugkijken: Webinar ‘Help elkaar helpen’

Voor medisch specialisten en andere zorgprofessionals organiseerde de Federatie donderdagavond 5 november het webinar ‘Help elkaar helpen’. Centraal stond de vraag hoe met de almaar stijgende druk op de ziekenhuizen genoeg handen aan het bed georganiseerd kunnen worden op zowel de COVID-afdelingen als de reguliere verpleegafdelingen. Diverse medisch specialisten deelden hun ervaringen met de inzet en omscholing van artsen, a(n)ios, arts-onderzoekers en andere professionals.

Terugkijken

Internist en voorzitter van de NIV Robin Peeters en longarts en voorzitter van de NVALT Leon van den Toorn startten het webinar met de huidige stand van zaken op de verschillende afdelingen. Diverse handvatten en e-learnings zijn ontwikkeld om de problematiek het hoofd te bieden.

Onder andere mdl-arts en coöperatiebestuurder Marcel Spanier en neuroloog Bas Stunnenberg van het Rijnstate ziekenhuis deelden ervaringen met het opzetten van een artsen-flexpool voor de COVID-afdelingen. Het Rijnstate ontwikkelde een handreiking met een stappenplan waarmee inzichtelijk wordt hoeveel artsen er per week nodig zijn, welke capaciteiten zij moeten hebben en wat er nodig is aan bij- en omscholing. Spanier: ‘We moeten in het ziekenhuis totaalvoetbal spelen. Een verdediger kan verplaatst worden naar de spits. We zijn breed opgeleid en met scholing kunnen we allemaal in de voorhoede gaan spelen.’ Bas Stunnenberg vertelde over zijn ervaringen nu hij werkt op de COVID-afdeling in het ziekenhuis.

Chirurg Babs Zonderhuis van het Amsterdam UMC gaf een toelichting op de training van arts-onderzoekers zodat zij ingezet kunnen worden op reguliere verpleegafdelingen. Door deze aanpak komt er capaciteit vrij voor de COVID-afdeling.
Klinisch geriater Esther Cornegé – Blokland van het Medisch Inzet Team in het Jeroen Bosch Ziekenhuis presenteert haar bevindingen met de inzet van artsen en arts-assistenten om voldoende bezetting te krijgen. ‘Iedere vakgroep levert artsen. De artsenpool richten we in op basis van iemand zijn kwaliteiten en niet op de huidige functie. Hierdoor kun je worden ingezet als zaalarts, supervisor, floormanager, arts op de ic of seh.’

Tot slot legt kinderarts in het Catharina ziekenhuis en bestuurder bij de Federatie Hein Brackel uit hoe belangrijk het is om coschappen zo lang mogelijk door te laten gaan, en co-assistenten dus voor zover dat mogelijk is niet in te zetten. Brackel: ‘Inzet van co-assistenten gebeurt op basis van vrijwilligheid, want de opleiding moet echt doorgaan en leerdoelen gehaald. Daarnaast is goede begeleiding en supervisie een vereiste.’