Terugkijken COVID-webinar 31 maart

Met ruim 1.400 deelnemers, waaronder een kwart verpleegkundigen, vond op woensdag 31 maart het 17e COVID-webinar van de Federatie plaats. Centrale vraag tijdens dit webinar: Hoe kunnen we zorgen dat de toegankelijkheid van kritieke planbare klinische zorg en (semi-) acute zorg voor alle Nederlanders, lokaal en regionaal behouden blijft ten tijde van fase 3. Onder andere Rowan Marijnissen, ic-verpleegkundige, geeft voorbeelden van het inwerken en begeleiden van extra collega’s op haar afdeling in het ETZ.

 
 
Dit 17e COVID-webinar, onder leiding van Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem, bestaat uit twee blokken met verschillende sprekers. In het eerste blok gaan Het eerste blok gaam Ernst Kuipers, voorzitter LNAZ en voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC, en Jan Kluytmans, arts microbioloog Amphia Ziekenhuis, in op de actuele ontwikkelingen en de cijfers van de pandemie.
 
In het tweede blok 2 van de Federatie wordt ingegaan op het optimaliseren en maximaliseren van klinische capaciteit rondom fase 3, met een toelichting op het raamwerk over de klinische capaciteit. Daarnaast komen voorbeelden uit de praktijk aan bod, waaronder de instroom en doorstroom van patiënten en de personele capaciteit en samenwerking in het ziekenhuis bij een oplopende pandemische druk. Sprekers in dit blok zijn:
 
  • Robert Sie, anesthesioloog en vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten
  • Leon van den Toorn, longarts, voorzitter NVALT en voorzitter werkgroep leidraad vervroegd ontslag
  • Harm van de Pas, SEH-arts, medisch manager SEH ETZ en medisch manager ambulancezorg RAV Brabant Zuid-Oost
  • Stella Zonneveld, huisarts in Amsterdam, vicevoorzitter crisisteam COVID-19 huisartsen ROAZ Noord-Holland en Flevoland en medisch directeur Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam
  • Rowan Marijnissen, ic-verpleegkundige ETZ, voorzitter V&VN IC
 
Aan het eind van het webinar wordt door Gaby Bronner, hoofd medisch-specialistische zorg, en inspecteur Hugo Solleveld, teamcoördinator ziekenhuizen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), ) de rol van de IGJ in aanloop en ten tijde van fase 3 toegelicht.