Terugkijken COVID-webinar 3 juni

Tijdens het 19e COVID-webinar van de Federatie Medisch Specialisten en V&VN op donderdag 3 juni stond de vraag centraal wat zorgprofessionals nodig hebben om fysiek en mentaal te herstellen van de afgelopen intense tijd. Daarnaast werden tijdens het webinar de eerste resultaten van de peiling over het herstelplan voor de zorg gedeeld. Deze resultaten en de input van de 400 deelnemers aan het webinar worden meegenomen in de uitwerking van het herstelplan voor de zorg, waartoe de Federatie en V&VN het initiatief hebben genomen.

Kijk het webinar terug

Na een openingswoord namens minister van VWS Tamara van Ark stonden Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem en bestuursvoorzitter van V&VN Bianca Buurman stil bij de eerste resultaten van de peiling over het herstelplan van de zorg voor zorgprofessionals die de afgelopen dagen door verschillende zorgorganisaties is uitgezet.

Vervolgens deelden medisch specialisten en verpleegkundigen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond hun ervaringen. Hoe hebben zij de afgelopen periode beleefd?

Daarnaast gaf Defensie antwoord op de vraag wat er allemaal komt kijken bij nazorg aan professionals, en hoe je kunt herkennen dat een collega wellicht hulp nodig heeft.

Kijk het webinar terug