Terugkijken: COVID-webinar 11 februari

Met ruim 1.800 deelnemers vindt op donderdag 11 februari het 16e COVID-webinar plaats van de Federatie Medisch Specialisten. Onder leiding van Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem lichten prominente sprekers en experts toe hoe de zorg gezien de huidige ontwikkeling van de pandemie zich kan voorbereiden op die onvermijdelijke derde golf. Hierin worden ook veel vragen van deelnemers meegenomen. De rode draad van de avond is dat de voorbereiding op deze derde golf breder reikt dan alleen de ziekenhuiszorg. Het gaat om de hele zorgketen, zoals de VVT (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) en de huisartsenzorg. Hieronder een korte samenvatting van de avond.

Kijk het webinar terug

Ronnie van Diemen, directeur-generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS start de avond met een toelichting over hoe landelijk en regionaal gewerkt wordt aan de voorbereiding op de derde golf. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en voorzitter raad van bestuur van het Erasmus MC en Jan Kluytmans, medisch microbioloog in het Amphia ziekenhuis gaan in op de actuele ontwikkelingen van de pandemie, de mutaties en de verspreiding ervan. Er is een lichte daling te zien, maar er zijn ook nog veel onzekerheden.

Robert Sie, anesthesioloog en vicevoorzitter van de Federatie schetst dat in de huidige luwte wordt nagedacht hoe we ons moeten voorbereiden op de gevreesde fase 3, ofwel de fase van absolute schaarste. Kunnen we iets bedenken om de druk op de klinische capaciteit te voorkomen? Je wilt een zorginfarct voorkomen waarbij de instroom, doorstroom en uitstroom van patiƫnten stagneert.

Heiman Wertheim, hoogleraar medische microbiologie aan het Radboudumc, gaat in op de nieuwste inzichten, adviezen en de vele vragen met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals de bescherming van de chirurgische maskers versus de FFP2-maskers. Het blijkt dat de ziekenhuizen goed met de leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2 van de Federatie uit de voeten kunnen. Op enkele punten is de leidraad aangepast. De 15-minuten-regel is er uit. Daarnaast blijft er ruimte voor de professionele afweging als de lokale situatie daar om vraagt.

Leon van den Toorn, longarts en voorzitter van de NVALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose) gaat tot slot in op de vaccinatiestrategie van het RIVM. Het RIVM heeft het expertiseteam van de Federatie Medisch Specialisten gevraagd mee te denken over de prioritering van de risicogroepen.

Kijk het webinar terug