Terugkijken: COVID-19 webinar 21 januari

Met 2.500 deelnemers houdt de Federatie op 21 januari het 15e COVID-webinar dat volledig in het teken staat van de actuele ontwikkelingen bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie, de meest recente inzichten over de ontwikkelingen van het virus, en de Britse variant in het bijzonder. Tijdens het webinar kregen we een indruk van de heftige situatie in een Londens ziekenhuis. Ook passeerden de vaccinatiestrategie en de laatste behandelinzichten de revue. Hieronder een korte samenvatting van de avond.

Kijk het webinar terug

Infectiescenario

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en voorzitter raad van bestuur van het Erasmus MC, laat de actuele cijfers zien waarbij hij ook ingaat op de infectiegraadscenario’s van de Britse variant. Ondanks de huidige daling van het aantal besmettingen en de lichte daling in de ziekenhuisbezetting zet de opmars van de Britse mutatie door. Met de huidige uitgangspunten is de verwachting dat er tegen april een enorme piek te zien zal zijn waarbij de grens van 1.700 ic-bedden wordt bereikt.
 

Nieuwe varianten van het virus

Jan Kluytmans, medisch microbioloog in het Amphia ziekenhuis, licht toe hoe de mutaties van het COVID-virus ontstaan. Het virus verandert continu en de varianten kunnen op vele punten verschillen. Zo vertelt Kluytmans dat de nieuwe Britse variant zich makkelijker bindt en dat er meer virusdeeltjes in het lichaam zitten. Daarmee is ze ook besmettelijker. Kluytmans concludeert dat er steeds nieuwe varianten op diverse plekken opduiken, en dat deze naar schatting 30% besmettelijker zijn en daarmee moeilijker te bestrijden. Verder geeft hij aan dat de Britse variant geen probleem is voor de huidige vaccins. Dat is echter nog niet duidelijk bij de inmiddels bekende Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant.
 

Brandhaard Londen

Anna Prent, een Nederlandse vaatchirurg werkzaam in het Royal Free Hospital in Londen, geeft de deelnemers een indruk van de heftige situatie in haar ziekenhuis. Ze vertelt hoe het ziekenhuis met 2 COVID-patiënten op de ic en 40 op de afdeling in november 2020 naar een situatie is gegaan van 93 COVID-patenten op de ic en 140 op de afdeling. Een drievoud van de normale capaciteit. De grootste problemen waar ze mee kampen, is de personeelscapaciteit. Personeel wordt twee keer per week getest. De situatie is op dit moment dat 20 tot 25 procent aan personeel niet beschikbaar is.
 
Prent vertelt dat de situatie op de ic op dit moment stabiel is. Dit komt vooral omdat ze transfers inzetten naar verder gelegen ziekenhuizen zodra patiënten daartoe in staat zijn. Hiermee kan het ziekenhuis nieuwe COVID-patiënten blijven opvangen.
 
Prent prijst het zorgsysteem in Nederland. ‘Als je weg bent realiseer je je hoe goed we de logistiek in Nederland geregeld hebben.’ Ze vertelt tot slot een paar van haar ‘lessons learned’:
  • schaal op tijd af;
  • plaats de non-COVID zorg uit naar andere ziekenhuizen (kanker, high priority operaties) zodat deze patiënten niet in de ziekenhuizen komen waar COVID-patiënten worden behandeld;
  • zorg voor goede voorbereiding van verpleegkundigen die op de ic ondersteunen;
  • vaccineer het personeel;
  • en zet medische studenten in bij bijvoorbeeld het draaien van patiënten en tijdens de nachtdiensten zodat ander personeel weer overdag ingezet kan worden.

Vaccinatie

Onder leiding van Selma Tromp, neuroloog en bestuurslid van de Federatie, wordt het onderwerp vaccinaties onder de loep genomen. Programmadirecteur COVID-19 vaccinaties van het RIVM Jaap van Delden gaat in op de Europese inkoop en hoe de vaccins Nederland binnenkomen. Momenteel zijn dat zo’n 70.000 vaccins per week. Van Delden vertelt over het enorme complexe traject vol met onzekerheden.

Vanuit het RIVM en de centrale opslag van de vaccins was het niet mogelijk de fijnmazige distributie te realiseren, zo vertelt ziekenhuisapotheker Noortje Swart uit het Amsterdam UMC / VUmc. Nu wordt de opgedane expertise ook ingezet bij de verpleeghuizen en de huisartsen. Tot slot vertelt internist-infectioloog Chantal Bleeker over hoe het Radboudumc de eerste vaccinatieronde heeft gerealiseerd. In een paar dagen tijd zijn zij in staat geweest de hele logistiek in het ziekenhuis op te zetten en personeel te vaccineren.

Laatste behandelinzichten

In het laatste deel van het webinar deelt internist-vasculaire geneeskunde in het LUMC Menno Huisman de laatste inzichten omtrent trombose en COVID-19. Internist-infectioloog in het LUMC Mark de Boer, tevens voorzitter van het SWAB, en longarts Leon van den Toorn uit het Erasmus MC en voorzitter van de NVALT (longartsen), nemen de deelnemers mee in de laatste inzichten rondom de antivirale en ontstekingsremmende therapieën.