Terugblik congres

‘Het enthousiasme en de creativiteit waarmee in het hele land zorgprofessionals werk maken van juiste zorg op de juiste plek maakt mij trots’, zei anesthesioloog en vicevoorzitter Robert Sie tijdens het online congres ‘1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek’ van de Federatie Medisch Specialisten. ‘De juiste zorg op de juiste plek is een beweging die pas begonnen is en gaat in beginsel om het verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg. Kijk waar we nu al staan met de vele en imposante voorbeelden waar we vandaag een aantal van voorbij hebben zien komen.’ Meer dan 40 sprekers deelden op 8 september met 500 deelnemers hun eigen initiatieven van de juiste zorg op de juiste plek.

In een interview met dagvoorzitter Twan Huys plaatste Sie ook een kanttekening. ‘Maar we zijn er nog niet zolang deze voorbeelden regionale en lokale initiatieven blijven. Het doel is dat voor élke patiënt, in heel Nederland, binnen en buiten het ziekenhuis, juiste zorg op de juiste plek mogelijk wordt. Daarvoor moeten de belemmeringen die onze zorgprofessionals in de weg staan, zoals ict- en financieringsproblemen, worden weggenomen.’ Sie deed tijdens het congres ook een oproep: ‘Geef ruimte aan zorgprofessionals om dát te doen waar hun hart ligt en waarvoor ze zijn opgeleid. Stop met polariseren door uitspraken over onzinzorg of perverse productieprikkels bij medisch specialisten. Laten we samenwerken om de zorg in Nederland ook in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden.’

 

 

Debatten

Diverse prominente sprekers gingen tijdens het congres met elkaar in debat over wat daarvoor nodig is. Longarts Remco Djamin stelde in het debat met Adriaan Brouwer, programmamanager Juiste zorg op de juiste plek bij het ministerie van VWS: ‘Het gaat vaak over geld, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is het verbeteren van de logistiek en de kwaliteit. Als je dat verbetert, dan wordt het wel duidelijk hoe je de financiën moet regelen.’

 

Bestuurder van het Catharinaziekenhuis Geranne Engwirda pleitte voor een landelijke betaaltitel voor initiatieven van de juiste zorg op de juiste plek: ‘De succesvolle initiatieven van juiste zorg op de juiste plek zijn ontstaan door de professionals. Vervolgens moeten wij hen als ziekenhuisbestuurders, NZa en zorgverzekeraars faciliteren, maar wat betreft ict-infrastructuur en financiering doen we dat onvoldoende.’

Robert Sie van de Federatie en directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland Dianda Veldman spraken over het gebrek aan tijd voor de patiënt. Volgens Sie ‘is tijd het grootste geschenk dat je je patiënt kunt geven’. Veldman: ‘Als je aan de start van een traject met de patiënt investeert in elkaar begrijpen en de behandelopties doornemen, dan win je in de tijd daarna.’

 

In het laatste debat ging voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging Mirjam van ’t Veld in op de gedachte dat je meer ziekenhuiszorg bij de huisarts kunt neerleggen: ‘Die gedachte is er ook bij de ouderenzorg, bij de psychiatrie, jeugdzorg… het stapelt zich op. Het is geen onwil, maar het is niet meer te doen.’

Lees meer over Juiste zorg op de juiste plek

Bekijk de sfeerimpressie