Subsidies voor juiste zorg op de juiste plek

Medisch specialisten en andere zorgprofessionals die financiële ondersteuning zoeken voor regionale projecten in het kader van ‘juiste zorg op de juiste plek’ kunnen gebruikmaken van diverse subsidies. ZonMw biedt subsidieregelingen voor nieuwe én bestaande projecten. Ze kunnen bij ZonMw bovendien vouchers aanvragen om met behulp van data-experts een beter beeld te krijgen van de zorgvraag in de regio en hoe deze zich de komende jaren ontwikkelt. De regelingen lopen tot en met 2021.

Met de subsidiemogelijkheden wil het ministerie van VWS zorgprofessionals ondersteunen bij het realiseren van juiste zorg op de juiste plek: een bredere beweging met als doel zorg zo dichtbij mogelijk bij de patiënt te organiseren en verder weg als dat nodig is. Denk hierbij aan medisch specialistische ondersteunende zorg in een anderhalvelijnscentrum samen met huisartsen, of een tele-consult tussen fysiotherapeut en medisch specialist met het doel de patiënt zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te behandelen.

Netwerkgeneeskunde

Volgens de Federatie Medisch Specialisten kan juiste zorg op de juiste plek het beste worden gerealiseerd via netwerkgeneeskunde. Afhankelijk van de zorg die nodig is, beweegt de juiste zorgverlener vanuit de juiste plek naar de patiënt toe vanuit een netwerk. De ene keer is dit een huisarts, diëtist of fysiotherapeut, de andere keer een medisch specialist. Medisch specialisten die werken volgens het principe van netwerkgeneeskunde zitten idealiter niet meer ‘vast’ aan de muren van één ziekenhuis maar werken op meerdere locaties, bijvoorbeeld in meerdere ziekenhuizen, maar ook in een huisartsenpraktijk. Op de website van de Federatie staan diverse voorbeelden van netwerkgeneeskunde.

Uw praktijkvoorbeeld op onze website in de etalage zetten? Vul dan het formulier in.

Een overzicht van alle subsidiemogelijkheden staat op de website van ZonMw.