Startsein voor 52 onderzoeken COVID-19

Wat is het effect van het uitstellen van niet-acute operaties tijdens de COVID-19 pandemie? Deze en andere onderzoeksvragen worden de komende tijd dankzij het COVID-19 Programma van ZonMw beantwoord. Er is subsidie toegekend aan 52 onderzoeksprojecten die zich richten op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie.

Het COVID-19 Programma van ZonMw heeft drie aandachtsgebieden: voorspellende diagnostiek en behandeling, zorg en preventie en maatschappelijke dynamiek. Een aantal projecten richt zich op nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen. Andere projecten houden zich bijvoorbeeld bezig met het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat. Ook starten er onderzoeken naar palliatieve zorg, de impact van gedrag en gedragsveranderingen op de verspreiding van het virus en maatregelen om verspreiding te voorkomen.
De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financieren het COVID-19 Programma. Er is in totaal €40 miljoen beschikbaar voor subsidies aan praktijk- en onderzoeksprojecten. Eind augustus is de besluitvorming over de subsidieaanvragen van aandachtsgebied 3 ‘Maatschappelijke dynamiek’. De onderzoeken gaan in september van start. Het ministerie van VWS wil samen met ZonMw en NWO inzetten op snelle invoering van innovatieve maatregelen die voortkomen uit deze projecten.