Meest dringende onderzoeken COVID-19 gaan van start

Alle onderzoeksvoorstellen gericht op behandeling uit de COVID-kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten zijn goedgekeurd door ZonMw. Dat betekent dat zes onderzoeken van start kunnen gaan. ‘Een mooi resultaat en een belangrijke stap in het ontwikkelen van kennis waarmee we COVID-19 patiënten steeds beter kunnen behandelen’, aldus Majon Muller, voorzitter van de multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie.

De studies richten zich op het in kaart brengen van de schade aan het hart, de mogelijke behandeling, het beloop en het testen van de behandeling van anosmie (verlies van reuk). Ook de inzet van CT-scans voor passende behandeling van COVID-19 patiënten wordt meegenomen. Twee studies richten zich op het ontwikkelen van een voorspellende methode om COVID-19 patiënten veilig uit isolatie te halen. Daarnaast start er een studie naar passende behandeling van oudere patiënten. De eerste resultaten worden in 2022 verwacht. Meer informatie over de onderzoeken is te vinden op de website van ZonMw.

Als het moet, kan het snel

‘Nooit eerder zat er zo weinig tijd tussen het opstarten van een kennisagenda en de daadwerkelijke start van de onderzoeken’, vertelt Jelle Ruurda, chirurg en bestuurslid van de Federatie. ‘Binnen een half jaar werd met de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische zorg de COVID-19 kennisagenda ontwikkeld met de belangrijkste kennishiaten. In het voorjaar zijn er ‘matchmakingsbijeenkomsten’ georganiseerd zodat onderzoeksvragen aan onderzoeksgroepen gekoppeld konden worden. En nog geen half jaar later zijn er gezamenlijke onderzoeksvoorstellen ingediend, is de financiering via ZonMw rond en kunnen de onderzoeken al van start. Dat is ongekend.’ Dit vindt ook Benien Vingerhoed-Van Aken, clusterhoofd Translationeel Onderzoek en COVID-19, ZonMw: ‘We zijn erg blij met de effectieve samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten, de wetenschappelijke verenigingen en andere veldpartijen. Samen konden we snel schakelen, en dat is belangrijk in de pandemie waar we nu mee te maken hebben. Daarnaast hebben de betrokken onderzoekers in gezamenlijkheid een ongelofelijke klus geklaard door dit in zo’n korte tijd voor elkaar te krijgen. Dat is een groot compliment waard. ’

Vervolg

ZonMw ondersteunt onderzoekers om gezamenlijk zo goed en snel mogelijk resultaat te krijgen. Dit doet ZonMw onder meer door onderzoekers met elkaar in contact te brengen en zorgprofessionals zo snel mogelijk inzicht te laten krijgen in onderzoeksresultaten naar de meest passende behandeling bij mensen met COVID-19. Op dit moment wordt gekeken naar financieringsmogelijkheden voor de overige vragen in de COVID-19 kennisagenda, bijvoorbeeld die op het gebied van preventie en nazorg en op het gebied van uitgestelde zorg door COVID-19.