Kennisagenda COVID-19 aangeboden aan VWS

Hoewel we al steeds meer weten over COVID-19, is er meer kennis nodig om de zorg voor deze patiënten te verbeteren en de negatieve gevolgen van COVID-19 voor de reguliere zorg te beperken. De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met alle partners in het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg de meest urgente onderzoeksvragen in kaart gebracht. Deze COVID-19 kennisagenda is vandaag gepubliceerd.

Federatiebestuurslid Jelle Ruurda en Majon Muller, voorzitter van de Wetenschapscommissie COVID-19 hebben de kennisagenda aangeboden aan Ronnie van Diemen, directeur-generaal curatieve zorg bij het ministerie van VWS. Jelle Ruurda: ‘Dokters vinden het ontzettend belangrijk om zich actief in te zetten voor het verzamelen van meer kennis over deze nieuwe ziekte die de wereld in zijn greep houdt. Er zijn nog veel vragen over de juiste behandeling van COVID-19. De kennis uit onderzoek gaat onze collega’s in het veld helpen om de juiste keuzes te maken en betere zorg te kunnen leveren. De kennisagenda is een levend document en wordt periodiek geüpdatet. Daarbij kan de focus worden gelegd op de actualiteit: bijvoorbeeld de Britse variant van het virus of het vaccinatiebeleid.’

Ronnie van Diemen benadrukte het belang van meer onderzoek naar COVID-19: ‘De levende kennisagenda illustreert goed, dat er nog steeds onderzoek nodig is en dat de vragen elkaar blijven opvolgen. Het is belangrijk om vat te krijgen op COVID-19, zodat we de gezondheid van patiënten kunnen verbeteren. Om die reden maken we vanuit het ministerie samen met ZonMw en het RIVM onderzoek mogelijk.’

Kennisvragen COVID en non-COVID

De kennisagenda bevat de 10 belangrijkste kennisvragen op het gebied van infectiepreventie, diagnostiek, prognose, pathogenese, behandeling en nazorg van COVID-19. Een voorbeeld daarvan is de onderzoeksvraag ‘Wat is de relatie tussen kwetsbaarheid en biologische verouderingsprocessen enerzijds, en ziektebeloop, sterfte en functionele uitkomsten bij preventie en behandeling van COVID-19 bij ouderen?’ Daarnaast is er een top-5 kennisvragen samengesteld over de impact van COVID-19 op de volksgezondheid door uitgestelde, afgeschaalde of vermeden reguliere zorg. Bijvoorbeeld: ‘Wat is het effect van de COVID-19 pandemie op uitkomsten van ziekenhuizen zoals wachttijden, behandelpatronen, afwijken van behandelprotocollen en patiënt gerelateerde uitkomsten na operatie?’

Vervolgstappen

ZonMw gaat samen met de Federatie en andere betrokken partijen vervolgstappen nemen om zoveel mogelijk vragen uit de kennisagenda verder uit te werken, met als doel het opstarten van urgent onderzoek dat direct bruikbare antwoorden oplevert. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk kennisvragen gebundeld worden opgepakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande cohorten zoals bij het COVID-19 onderzoeksprogramma en lopend onderzoek.

Samenwerking

De kennisagenda COVID-19 is ontwikkeld door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke verenigingen: de internisten, longartsen, intensive care artsen, medisch microbiologen, ziekenhuisapothekers, radiologen, pathologen en kinderartsen. Daarnaast zijn alle partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg betrokken. Dat zijn Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, NFU, NVZ, ZKN en ZN.

Download de kennisagenda