Update kennisagenda COVID-19

Deze maand heeft de Federatie Medisch Specialisten een update van de kennisagenda COVID-19 gepubliceerd. Deze bevat de tien meest urgente onderzoeksvragen waarmee de zorg voor coronapatiënten verder verbeterd kan worden. Majon Muller, voorzitter van de Wetenschapscommissie COVID-19: ‘Hoewel het aantal COVID-19 besmettingen op dit moment minder hoog is, kan de pandemie opnieuw oplaaien. We hebben ook nu nog te maken met nieuwe coronagevallen en patiënten met langdurige klachten. Daarom is het van belang om kennis te blijven vergaren over deze aandoening.’ 

Vanuit het veld zijn 136 kennishiaten aangedragen. Deze hebben betrekking op de thema’s infectiepreventie en vaccinatie, diagnostiek, behandeling, en prognose en nazorg. De volgende onderzoeksvragen zijn geselecteerd als meest dringend: 

  1. Wat zijn de resultaten van nieuwe geneesmiddelen geïntroduceerd in het kader van de behandeling van COVID-19 (antivirale middelen, immunomodulatie) gedefinieerd als uitkomst en bijwerkingen (inclusief resistentieontwikkeling) in populaties anders dan de populaties waar deze geneesmiddelen in onderzocht zijn (immuungecompromitteerde patiënten, zwangeren, gebruik intramuraal of juist extramuraal of anderszins niet gelijk aan onderzoekspopulatie)? 
  2. Welke klinische parameters en biomarkers voorspellen bij patiënten met COVID-19 geïnduceerde respiratoire insufficiëntie een ongunstig beloop van de ziekte waarbij immuunmodulatie middels (single-target) imuunmodulerende middelen noodzakelijk is? 
  3. Wat is het optimale COVID-19 booster-vaccinatie beleid voor kinderen en adolescenten m.b.t. dosering en tijdsinterval? 
  4. Wat zijn behandelopties voor aanhoudend reuk- en smaakverlies? 
  5. Welke (paramedische/multidisciplinaire) behandelstrategieën zijn werkzaam voor kinderen en jongeren met aanhoudende klachten na COVID-19 en wat zijn herstelpatronen van kinderen en jongeren met aanhoudende klachten na COVID-19? Zijn er markers die dit herstel of uitblijven van herstel kunnen voorspellen? 
  6. Wat is de (kosten)effectiviteit van een integrale persoonsgerichte multidisciplinaire behandeling (medisch specialistische/geriatrische revalidatie) van patiënten met COVID-19 op het lange termijn functioneren op het gebied van inspanningstolerantie, longfunctie, cognitief functioneren, stemming en ADL/participatie? 
  7. Wat is de effectiviteit van einddesinfectie van de patiëntenkamer, patiëntenomgeving en schort in voorkómen van nosocomiale SARS-CoV-2 transmissie in zorginstellingen?  
  8. Wat is het optimale trainingsprogramma voor post-COVID patiënten rekening houdend met belastbaarheid op meerdere domeinen (zoals fysiek, cognitief, voeding)? 
  9. Wat is de toepasbaarheid van gevalideerde neurocognitieve screening (NPO), functionele MRI of specifieke PET scan (o.a. TSPO PET scan) in de diagnostiek van neurocognitieve klachten (‘brainfog’) als onderdeel van de aanhoudende klachten (>3 maanden) na doorgemaakte acute COVID-19 infectie? 
  10. Leidt uitgebreide multidisciplinaire samenwerking (bijvoorbeeld tussen eerste en tweede lijn en binnen de tweede lijn) bij patiënten met COVID-19 tot betere uitkomsten (kosteneffectiviteit)? 

Samenwerking

De Kennisagenda COVID-19 wordt ontwikkeld door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke verenigingen: de internisten, longartsen, intensive care artsen, medisch microbiologen, ziekenhuisapothekers, radiologen, pathologen en kinderartsen. Daarnaast zijn naast alle wetenschappelijk verenigingen ook partijen uit de eerste lijn (NHG en Verenso) en alle partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische zorg betrokken. 

Bekijk de kennisagenda 

 

Foto: iStock.com/naeblys