Stadspoli goed voorbeeld van juiste zorg op de juiste plek

In Leeuwarden voorkomen huisartsen en medisch specialisten onnodige ziekenhuiszorg door patiënten op de Stadspoli te ontvangen. Slechts 15% van de patiënten die op verzoek van de huisarts door de medisch specialist op de Stadspoli wordt gezien, krijgt een verwijzing naar het ziekenhuis. Donderdag 17 februari toonde het Medisch Centrum Leeuwarden aan een delegatie van het ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten hoe zij met deze werkwijze de juiste zorg op de juiste plek, en daarmee passende zorg voor hun patiënten realiseren. 

De delegatie sprak medisch specialisten, huisartsen en patiënten. Volgens het MCL is de samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen op de Stadspoli ‘prettig voor de patiënt die bovendien zijn eigen risico niet hoeft te betalen. De huisarts houdt de regie, met behoud van medisch specialistische kwaliteit en de zorg is goedkoper. Bovendien zit er een leereffect voor de huisarts in, die op een bepaald moment vaststelt wanneer hij een patiënt beter kan doorsturen of wanneer dit niet nodig is. Specialisten, onder wie dermatologen, internisten en gynaecologen, zijn enthousiast over de Stadspoli. Evenals patiënten, die de sfeer prettig vinden.’ 

Succesfactoren en hobbels

Naast succesfactoren werden tijdens het bezoek aan Leeuwarden ook knelpunten besproken. Volgens het MCL zitten de hobbels vooral in de financiering. ‘De belangen van huisartsen, specialisten en ziekenhuis verschillen en er zijn schotten in financiering. Daar lopen veel projecten of goede ideeën op stuk. Die verschillende belangen overbruggen, is het belangrijkste. Dat is in dit geval goed gelukt omdat de inhoud van de zorg en het belang van de patiënt altijd het uitgangspunt bleef, de belangrijkste deelnemers in de Stadspoli elkaar goed kenden en uiteindelijk ook bereid bleken bepaalde zaken eerst zelf te financieren en te starten. En niet te wachten tot er een landelijke ‘betaaltitel’ was.’ 

Lees meer op de website van MCL

De delegatie van het ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten tijdens het werkbezoek aan het MCL.

werkbezoek MCL