Rol klinisch fysicus onmisbaar bij ‘1001’ voorbeelden juiste zorg op de juiste plek

Net als andere medisch specialisten zetten klinisch fysici zich in om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Zo hebben klinisch fysici een cruciale rol bij het verduurzamen van digitale zorg in het ziekenhuis. In een interview met de Federatie Medisch Specialisten vertelt klinisch fysicus Christiaan van Swol uit het St. Antonius Ziekenhuis over hun rol als onmisbare verbindende schakel tussen technologie en goede, veilige patiëntenzorg.

Van Swol nauw is betrokken bij de ontwikkeling van een slimme e-health-toepassing waardoor onlangs de 200ste COVID-19 patiënt vroegtijdig het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwengein kon verlaten om thuis verder te herstellen. Hierdoor behoudt het ziekenhuis meer ruimte voor reguliere zorg en nieuwe COVID-19 patiënten. En met een ligduurvermindering van gemiddeld vijf dagen blijkt de toepassing ook nog eens kostenefficiënt. Bovendien vinden patiënten het fijn om veilig in hun eigen omgeving te revalideren.

Buiten het ziekenhuis

De huidige snelle ontwikkeling van e-health-toepassingen kunnen een boost geven aan de juiste zorg op de juiste plek vindt Van Swol. ‘E-health gaat over de informatie-uitwisseling en het contact tussen arts en de patiënt - ook buiten het ziekenhuis. De achterliggende technologie kan voor meerdere medisch-specialistische vakgebieden worden toegepast. Dat vereist een brede blik en kennis van zorgprocessen in het ziekenhuis. De ontwikkeling en implementatie van betrouwbare e-health is bij uitstek het terrein van onze expertise.’

Slimme pleister

Niet alleen buiten, ook binnen het ziekenhuis kan ehealth helpen om meer mensen de juiste zorg op de juiste plek te geven. Van Swol noemt het voorbeeld van de slimme pleister die continu vitale waarden als hartslag, ademhalingsfrequentie en temperatuur van COVID-19 patiënten meet. De pleister monitort continu waar voorheen verpleegkundigen de metingen drie keer per dag handmatig deden. Dat levert tijd op voor de toch al overbezette verpleegkundigen.

Logistieke puzzel

In het interview wijst de klinisch fysicus ook op dilemma’s: de tijd die nodig is voor het invoeren en vooral opschalen van e-health-toepassingen wordt onderschat. ‘Bij opschalen krijg je te maken met andere vakgroepen, huisartsen, wijkverpleging, andere ziekenhuizen. Dat vraagt om goede afstemming. Wie heeft de regie, wie is verantwoordelijk voor wat, hoe wisselen we gegevens uit en hoe integreren we de informatie uit al die systemen in het epd? Het is een logistieke puzzel en klinisch fysici kunnen hierin adviseren of als projectleider fungeren. Wij kijken verder dan alleen de technologie.’

Lees het volledige interview met Christiaan van Swol