Richtlijnen ouderenproof maken

Richtlijnen zijn niet altijd van toepassing op oudere patiënten. En dat stelt medisch specialisten regelmatig voor dilemma’s. De internisten en klinisch geriaters werkten daarom de afgelopen tijd aan een methode om richtlijnen beter geschikt te maken voor ouderen. Adviseurs van het Kennisinstituut begeleidden de totstandkoming van deze nieuwe methodiek.

Barbara van Munster, internist ouderengeneeskunde en klinisch geriater, in Medisch Contact: “Je wilt evidencebased zorg op maat bieden. Maar de meeste richtlijnen bieden geen specifieke aanbevelingen voor ouderen. En dat is onterecht, want we weten dat de uitkomsten en neveneffecten van behandelingen zelfs bij gezonde ouderen anders kunnen zijn dan bij jongvolwassenen met dezelfde aandoening. Bij kwetsbare ouderen of ouderen met multimorbiditeit is de verwachting dat dit nog verder uiteenloopt. Daarnaast zijn ouderen vaak in andere uitkomstmaten geïnteresseerd, zoals zelfstandig blijven en kwaliteit van leven. Ten slotte spelen bij hen de kortere levensverwachting en bijkomende aandoeningen een rol in de besluitvorming. Kortom, ouderen vormen een heterogene groep waarvoor de aanbevelingen uit de huidige richtlijnen lang niet altijd opgaan.”

De methodiek voor op ouderen afgestemde richtlijnontwikkeling geeft handvatten om de doelgroep ouderen systematisch mee te nemen bij het actualiseren en ontwikkelen van richtlijnen. Het project werd gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. Richtlijnondersteuners van het Kennisinstituut zijn bijgeschoold en implementeren de nieuwe werkwijze momenteel in huidige richtlijnontwikkeling vanuit de wetenschappelijke verenigingen.