Richtlijn Hoofdpijn is herzien

Onlangs is de richtlijn hoofdpijn herzien en aangevuld met nieuwe modules. De nieuwe modules beschrijven de behandeling van clusterhoofdpijn en migraine.  

Het onderwerp clusterhoofdpijn was nog niet beschreven in de eerdere versie van de richtlijn. Daarnaast zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van medicamenteuze behandeling van migraine in de richtlijn verwerkt. De richtlijn hoofdpijn is ontwikkeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg in de tweede of derde lijn voor patiënten met migraine, clusterhoofdpijn, spanningshoofdpijn, medicatieovergebruikshoofdpijn, of verdenking daarop. 

Nieuwe modules

Er zijn vier nieuwe modules ontwikkeld over clusterhoofdpijn. Deze modules beschrijven de beeldvorming, behandeling met GON-injecties en neuromodulatie en organisatie van zorg (multidisciplinaire zorg) bij patiënten met clusterhoofdpijn. Daarnaast zijn er twee modules ontwikkeld over migraine. Deze beschrijven behandeling met monoklonale antilichamen en organisatie van zorg (digitale dagboeken) bij patiënten met migraine. 

Samenwerking 

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), in samenwerking met verpleegkundigen (V&VN) en Patiëntenvereniging Hoofdpijnnet. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid.  

Bekijk de richtlijn