Richtlijn Diabetische retinopathie herzien

Deze richtlijn biedt zorgprofessional handvatten voor de screening, diagnostiek en behandeling van diabetische retinopathie bij volwassenen. In de afgelopen jaren zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt in diagnostiek en behandeling en ook op het gebied van screening zijn eveneens nieuwe inzichten verkregen. Met name op het gebied van de behandeling middels intravitreale injecties zijn veel studies verricht naar bestaande en nieuwe medicatie. Daarom is de richtlijn aangepast: een module is herzien en er zijn twee nieuwe modules toegevoegd. 

Diabetische retinopathie (DR) is een veelvoorkomende oorzaak van blindheid en slechtziendheid bij volwassenen in de leeftijd tussen de 30 en de 65 jaar. Een ernstige visuele handicap heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de kwaliteit van leven van de patiënt, maar speelt ook op macro-economisch niveau een aanzienlijke rol. Doordat het aantal mensen met diabetes mellitus gestaag toeneemt, neemt ook het aantal mensen met DR toe. Bij langer bestaande diabetes mellitus (type 1 en 2) kan de prevalentie van DR oplopen tot 35%. 

Bij deze update is de module Behandeling van diabetisch macula oedeem herzien. Daarnaast is een submodule toegevoegd over automatische screening voor retinopathie met behulp van artificial intelligence (AI) en een submodule over screening voor retinopathie bij kinderen. 

Samenwerking 

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) in samenwerking met oogartsen, huisartsen, optometristen, kinderartsen en de Oogvereniging. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. 

Bekijk de richtlijn