Regeling online medicijnen voorschrijven vervallen

De tijdelijke gedoogmaatregel tijdens de coronapandemie om medicijnen voor te schrijven zónder de verplichting om de patiënt hierbij fysiek te ontmoeten is per 1 juni vervallen. Het is niet meer toegestaan om via internet geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of zijn medicatiehistorie niet beschikbaar heeft. 
  
Veel artsen hebben gereageerd op het verlopen van deze tijdelijke constructie. In de praktijk zijn veel positieve ervaringen met het online voorschrijven van geneesmiddelen voor de arts én de patiënt. Anderzijds zijn er ook risico’s. De KNMG is een inventarisatie gestart naar de mogelijkheid en de wenselijkheid van online voorschrijven. De Federatie Medisch Specialisten is hierbij betrokken.