Reactie peiling veilig opleidingsklimaat

Niet alle aios durven vrijuit te praten met hun opleider over hun opleiding en werkomstandigheden. Dat blijkt uit een peiling van De Jonge Specialist (DJS) onder 400 aios: 30% geeft aan het moeilijk te vinden om problemen met de opleider te bespreken. De Federatie Medisch Specialisten neemt de uitslag van de peiling serieus. Kinderarts en bestuurslid Hein Brackel: ‘Wij staan voor een veilig opleidingsklimaat voor élke aios. Een veilig opleidingsklimaat is een randvoorwaarde voor een goede opleiding.’

Naar aanleiding van de peiling doet De Jonge Specialist een aantal aanbevelingen. Zo zouden aios het wenselijk vinden om anoniem een klacht of probleem te melden. De Federatie wil samen met De Jonge Specialist en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de mogelijkheden daartoe onderzoeken. Ook andere aanbevelingen worden opgepakt. Hein Brackel: ‘Elke aios die terughoudend is om een probleem te melden, is er een teveel. We willen dan ook graag met De Jonge Specialist bekijken hoe we die angst bij aios weg kunnen nemen.’

Uit de peiling blijkt ook dat er onder aios een groot gebrek is aan kennis waar zij terecht kunnen met een klacht of een probleem. Zo zegt 14% van de respondenten de eigen COC niet te kennen en weet slechts 20% van de respondenten dat zij bij klachten en geschillen ook zo nodig terecht kunnen bij de RGS. Brackel: ‘Een opvallend signaal dat we inmiddels bij alle voorzitters van de COC’s hebben neergelegd, inclusief het meer kenbaar maken van de vertrouwenspersoon in elk ziekenhuis. Hier ligt een duidelijke taak voor De Jonge Specialist, maar ook voor de Centrale Opleidings Commissies en de RGS.’ De Federatie werkt verder aan een herziening van diverse brochures over de rol van COC’s bij conflicten tussen aios en opleiders.

Lees en bekijk ook: