Reactie op Prinsjesdag 2019

Marcel Daniëls: ‘Gebruik een deel van het begrotingsoverschot om eenmalig in de ict in de zorg te investeren om patiëntveiligheid te verhogen en werkdruk te verminderen.’

In de Troonrede werd vandaag uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in de zorg: ‘Hoe houden we de zorg goed en toegankelijk voor iedereen want er zijn grenzen aan beschikbaarheid van mensen en middelen in de zorg.’ Marcel Daniëls, voorzitter Federatie Medisch Specialisten: ‘Wat mij betreft gebruiken we het begrotingsoverschot deels voor een forse eenmalige investering in de ict in de zorg. Daarmee brengen we op korte termijn verlichting voor al die betrokken zorgprofessionals die dagelijks onder toenemende druk de beste zorg willen geven aan hun patiënten. We verhogen blijvend het werkplezier en de patiëntveiligheid.’

De Federatie Medisch Specialisten kijkt met bezorgdheid naar de ontwikkelingen in de ziekenhuizen en instellingen waar een toenemend aantal chronische patiënten gezien wordt en zich een oplopend tekort aan personeel voordoet. De Federatie is met alle betrokken partijen bezig met de uitwerking van afspraken in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg, waaronder het bieden van de juiste zorg op de juiste plek, samen beslissen, veilig en gezond werken, zorgevaluatie en gepast gebruik, uitkomstgerichte zorg en vermindering administratielast. Aan de basis hiervan ligt goede ict-infrastructuur. Marcel Daniëls: ‘Daarom pleit ik voor een eenmalige investering in de ict in de zorg waarmee epd’s gebruiksvriendelijker worden en we het mogelijk maken om patiëntgegevens uit te wisselen. Investeren in ict, is investeren in patiëntveiligheid, in personeel en in vermindering van de werkdruk en administratielast. Daarmee brengen we juiste zorg op de juiste plek verder.’

De reeds ingezette beweging van de juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde moet de oplossing bieden om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg te kunnen blijven waarborgen. Marcel Daniëls: ‘Maar we weten uit een recente peiling dat 60 procent van de medisch specialisten gebrekkige gegevensuitwisseling tussen epd’s van verschillende zorginstellingen als obstakel ervaart in de transitie naar de juiste zorg op de juiste plek. De vraag is dan ook hoe we afspraken uit het hoofdlijnenakkoord moeten waarmaken als het niet lukt de juiste patiëntgegevens op de juiste plek te hebben.’ Er zijn in ons land, mede door de inzet van medisch specialisten en huisartsen, vele voorbeeldprojecten van de juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde. Maar artsen en andere zorgverleners lopen tegen grenzen aan wanneer het niet lukt om de juiste patiëntgegevens op de juiste plek te hebben door een gebrek aan koppelingen tussen de epd-systemen. Marcel Daniëls: ‘Hier wordt door alle partijen weliswaar aan gewerkt, maar een investering in ict kan op alle genoemde punten een gewenste versnelling geven.’

Lees ook de analyse van de Miljoenennota en Rijksbegroting 2019 die de Federatie Medisch Specialisten heeft gemaakt.