Reactie op onderzoek naar opioïden

De toename van het langdurig gebruik van zware pijnstillers is een zorgelijke ontwikkeling. Het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie willen gezamenlijk de kennis over de risico’s van het gebruik van opioïden vergroten en veilig gebruik bevorderen.

Zij reageren hiermee op het onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland en Vektis gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) waaruit blijkt dat het aantal gebruikers van opioïden is toegenomen van 650.000 in 2010 naar ruim 1 miljoen in 2017 (55%).

De partijen vinden dat opioïden, zware pijnstillers, correct moeten worden voorgeschreven en alleen onder toezicht van een arts worden gebruikt. Alle inzet is nodig om het veilig gebruik van deze krachtige pijnstillers te bevorderen. Huisarts, apotheker en behandelend medisch specialisten hebben, net als bij alle andere medicijnen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de patiënt goed voor te lichten over veilig gebruik van pijnstillende middelen. Zo kan bijvoorbeeld door voorafgaand aan de start de voor- en nadelen en gebruikstermijn met de patiënt te bespreken, onnodig gebruik worden voorkomen.

Juist gebruik

Opioïden kunnen deel uitmaken van een effectief pijnbeheersplan, maar om bijwerkingen en het risico op verslaving te helpen voorkomen is het volgen van de patiënt nodig.
Artsen kunnen het soort opioïde kiezen dat het beste past bij de patiënt, de situatie en het type pijn. Daarbij moeten ook factoren als gevoeligheid voor verslavingen en mentale gezondheid worden meegenomen en worden gekeken of er alternatieven beschikbaar zijn.

De Federatie Medisch Specialisten ondersteunt de reactie van NHG en NVA. Marcel Daniëls: ‘Voor alle geneesmiddelen geldt dat zij weloverwogen voorgeschreven moeten worden op een goede indicatie, met goede monitoring, en goede voorlichting. Dat geldt des te meer bij medicijnen met een verslavende werking.’