Platform Innovatie: COVID-19 en innovatie

‘Never waste a good crisis’. Met deze woorden opende Federatiebestuurslid Iris Verberk op 1 december samen met mede-bestuurslid Jelle Ruurda het Platform Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten. 135 medisch specialisten kwamen bijeen om online kennis te delen en inspiratie op te doen over innovaties die in versnelling zijn gekomen door COVID-19. Bijvoorbeeld videoconsulten en andere vormen van digitale communicatie, draadloze monitoring van patiënten en een landelijke Beeldbank Radiologie.

Ruurda constateerde dat het mooi is om te zien hoe de ontwikkeling van dergelijke initiatieven tijdens de COVID-crisis in een stroomversnelling is gekomen. Verberk: ‘Dat getuigt van medisch leiderschap en dat is in deze heftige tijd ook echt nodig. We moeten er voor zorgen dat we deze innovaties ook na de COVID-crisis behouden en verder uitbouwen.’

Lees hieronder verder over de vier gepresenteerde initiatieven of bekijk de video van het Platform Innovatie op 1 december.

Videoconsulten: koudwatervrees overwinnen

Al vier jaar lang was arts-onderzoeker Esther Barsom met hoogleraar chirurgie Marlies Schijven bezig om het gebruik van videoconsulten te implementeren in het Amsterdam UMC. ‘We waren hier al best ver mee maar in COVID-tijd ging het ineens razendsnel: in drie à vier dagen was het videobellen technisch geregeld. Het wegnemen van koudwatervrees bleek een belangrijke voorwaarde te zijn voor een goede implementatie. Ons advies: Zorg dat het videobellen goed past in de workflow en dat er altijd technische support beschikbaar is voor zowel zorgverleners als patiënten. Daarnaast hebben wij een keuzekaart ontwikkeld om zorgverleners en patiënten te ondersteunen bij de vraag in welk geval een videoconsult de beste optie is.‘

‘De dokter in je broekzak’

BeterDichtbij is een digitale dienst voor communicatie tussen zorgverleners en patiënten. Door de COVID-crisis is het gebruik ervan landelijk enorm toegenomen. Erik Kapteijns, longarts in het Rode Kruis Ziekenhuis, vertelde over zijn ervaringen: ‘In het begin was ik sceptisch. Van mij hoefde het niet zo. Maar toen ik er eenmaal mee werkte, zag ik de voordelen er zeker van in. Minder telefoontjes, minder onnodige consulten en verstoring van spreekkuren, tevreden patiënten die meer het gevoel hebben dat ze makkelijker met hun dokter kunnen communiceren en meer zelf ‘in control’ zijn. ‘Ik heb de dokter in mijn broekzak’, zo omschreef een patiënt het. Ook oudere patiënten kunnen er prima mee omgaan en het kost mij als dokter geen extra tijd. Waar we wel tegenaan liepen, is de integratie met het medisch dossier. Dat zorgde voor extra werk. Daar wordt nu aan gewerkt en dat gaat inmiddels veel beter.’

Draadloos monitoren van patiënten

Technisch geneeskundige Martine Breteler vertelde hoe zij in het UMCU samen met anesthesioloog Cor Kalkman en internist Karin Kaasjager een systeem voor draadloos monitoren van patiënten ontwikkelden. Dit kan gebruikt worden op verpleegafdelingen maar ook voor thuismonitoring van patiënten bij vervroegd ontslag. Dit systeem bleek erg goed bruikbaar op de COVID-19 cohortafdelingen, waar continue monitoring van groot belang is. ‘Artsen en verpleegkundigen op een gewone verpleegafdeling zijn hier niet zo mee bekend. Ze wilden dit wel gaan invoeren, maar op voorwaarde dat er een team van coassistenten zou komen die 24 uur per dag de trends in de gaten houden. Dat bleek goed te werken. De technische implementatie ging heel vlot. Veel belangrijker bleek dagelijkse aandacht en communicatie met zorgverleners zodat zij zich ondersteund voelden.’

Beeldbank radiologie

Het is een droom die al lang bestaat binnen de radiologie: een landelijke database voor beelden, gecombineerd met klinische gegevens, die gedeeld kunnen worden met andere specialisten in binnen- en buitenland. ‘Aanvankelijk waren er met name technische problemen’, vertelde radioloog Hildo Lamb. ‘Een CT van merk A kon je niet vergelijken met die van merk B. Inmiddels zijn we een stuk verder. Door de COVID-19 crisis is de ontwikkeling van onze beeldbank bovendien in een versnelling gekomen. Een van de uitdagingen ligt nog in de privacywetgeving omdat we data niet mogen delen op de manier die wij willen. Wij zijn hier nog over in gesprek met het ministerie van VWS’.

Kijk het Platform Innovatie terug