Pia Dijkstra: ‘Geef aios de tijd’

Op vrijdag 5 april organiseerde de OMS samen met De Jonge Orde een werkbezoek met Pia Dijkstra aan het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Tijdens dit bezoek werd duidelijk hoe belangrijk AIOS en hun opleidingen zijn voor de kwaliteit van zorg.

Verschillende AIOS van het St. Antonius lieten zien hoe hun werkdag eruit ziet en hoe hun opleiding vormgegeven is. In de meeste opleidingen worden AIOS in het begin breed opgeleid , waarbij veelal stages bij aanpalende specialismen worden gevolgd, alvorens verdieping in het gekozen specialisme volgt. Alle AIOS vertelden hier veel waarde aan te hechten, omdat het van belang is om ook ziektebeelden van nevenspecialismen te leren herkennen. Bovendien wordt samenwerking en communicatie met andere specialismen op deze wijze gestimuleerd. Ook Pia Dijkstra beaamde dat deze kennis en vaardigheden cruciaal zijn voor een goede arts. Zeker nu: we zien in de gezondheidszorg steeds meer kwetsbare ouderen, vaak met complexe en veelvoudige problematiek. Juist voor een goede diagnose en behandeling van deze doelgroep is een brede basis noodzakelijk. De D66-politica gaf aan dat we tegenwoordig veel van artsen verwachten. Niet alleen vakinhoudelijk, maar juist ook qua algemene kennis en vaardigheden. Maar daarvoor is het cruciaal dat we AIOS de tijd geven om dit te leren.

Verantwoordelijkheid om mee te denken over alternatieve bezuinigingen

Door de in het regeerakkoord voorgestelde verkorting van de opleidingen, dreigt deze brede basis in gevaar te komen. Ook bestaat het risico dat door de verkorting de recent toegevoegde algemene competenties zoals professionaliteit, organisatie en maatschappelijk handelen, weer uit de opleiding zullen verdwijnen. Terwijl deze vaardigheden juist in het huidige zorglandschap toenemend belangrijk zijn. De OMS en De Jonge Orde zijn dan ook tegen de draconische verkorting van de opleidingsduur, omdat deze de kwaliteit van de opleiding tot medisch specialist en daarmee van de medisch specialistische zorg van de toekomst ernstig zal schaden. Wel vinden we dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen om mee te denken over bezuinigingen die niet ten koste gaan van de kwaliteit van de opleidingen. Want, zo waarschuwde Pia Dijkstra ons ook: “Bezuinigingen zullen onontkoombaar zijn”. Daarom heeft de OMS het initiatief genomen om met alle betrokken veldpartijen in gesprek te gaan over een pakket alternatieve bezuinigingsmaatregelen om zodoende de voorgestelde verkorting van tafel te krijgen.

Nuttig werkbezoek met veel gespreksonderwerpen

Het werkbezoek werd door alle partijen als zeer nuttig ervaren. Pia Dijkstra bleek een goed geïnformeerde en geïnteresseerde gesprekspartner met oog voor kwaliteit van zorg. Naast de voorgestelde bezuinigingen, kwamen ook de negatieve beeldvorming rondom artsen in de media en de dreigende werkloosheid onder jonge klaren aan de orde.

Dit was de tweede van een serie werkbezoeken waarin Kamerleden van diverse politieke partijen inzicht krijgen in de risico’s van de voorgestelde verkorting van de opleidingen tot medisch specialist. Eerder al brachten we met VVD-kamerlid Michiel van Veen een bezoek aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Eind mei staat het derde werkbezoek gepland, dan gaan we met Linda Voortman (GroenLinks) naar het UMC Utrecht.