"Opleiding medisch specialist cruciaal voor kwaliteit van zorg”

“Een goed opgeleide aios is cruciaal voor patiëntveiligheid en teamwork”, dat concludeerde VVD Tweede Kamerlid Michiel van Veen tijdens zijn werkbezoek aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De OMS organiseert in overleg met De Jonge Orde een serie werkbezoeken waarin Kamerleden van diverse partijen inzicht krijgen in het belang van de opleiding tot medisch specialist. Hiermee laten we zien waarom we tegen de voorgestelde verkorting van de opleidingsduur van medisch specialisten zijn.

In het huidige regeerakkoord wordt een verkorting van de opleidingen tot medisch specialist aangekondigd. Gemiddeld moeten de opleidingen een kwart ingekort worden, in sommige gevallen zelf 40 procent.

Inkorting schaadt kwaliteit zorg

De OMS, Wetenschappelijke Verenigingen en De Jonge Orde zijn van mening dat deze inkorting de kwaliteit van de opleiding en daarmee de kwaliteit van de medische zorg ernstig schaadt. Daarbij zijn de opleidingen recent volledig herzien. Naast opleiding in medische competenties worden alle specialisten nu ook opgeleid in zogenaamde algemene competenties. Deze competenties hebben betrekking op onder andere communicatie, samenwerken, patiëntveiligheid, ouderenzorg en doelmatigheid. Allemaal essentiële zaken voor de zorg van nu en de nabije toekomst. De voorgestelde inkorting betekent de nekslag voor deze verbetering.

Bezuinigen zonder kwaliteitsverlies

Uiteraard wil de beroepsgroep wel haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en meedenken over alternatieve bezuinigingen. Daarom wordt op initiatief van de OMS binnenkort een tweetal rondetafelconferenties met de veldpartijen georganiseerd. Het streven is om in maart tot een convenant te komen met alternatieve bezuinigingsopties waarbij de kwaliteit van zorg zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.