‘Physician assistant cruciaal voor continuïteit en kwaliteit van zorg’

De physician assistant (PA) is niet meer weg te denken van de afdeling Neonatologie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) van het UMCU. Deze zorgprofessionals zijn cruciaal voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Maurice Roks, PA neonatologie en Manon Benders, hoogleraar en afdelingshoofd neonatologie, vertellen in een interview met de Federatie hoe er met de komst van PA’s een geslaagde taakherschikking plaatsvond op de afdeling.

De afdeling Neonatologie van het WKZ werkt al vijftien jaar met PA’s en inmiddels telt de afdeling negen gediplomeerde PA’s, plus een PA in opleiding. Benders: ‘Dankzij de PA’s kunnen we de kwaliteit van onze hooggespecialiseerde zorg 24/7 garanderen en hebben we het aantal superviserende neonatologen op de afdeling terug kunnen brengen van vijf naar vier.’

Medisch domein

De inzet van van PA’s is een mooi voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek, vindt Benders. ‘Voor de neonatologen levert de taakherschikking meer ruimte op voor de complexere zorg en voor bijvoorbeeld innovatie binnen het vakgebied. Ook de achterwacht zijn minder hectisch dankzij de inzet van PA’s.’ Anders dan bijvoorbeeld neonatologieverpleegkundigen zijn PA’s volledig werkzaam binnen het medische domein. ‘We verrichten zelfstandig medische handelingen zoals intuberen, reanimeren, het maken van echo’s en het aanbrengen van een centrale lijn of infuus’, legt Maurice Roks uit. De PA’s neonatologie vallen onder de medische staf en nemen deel aan de overleggen van de staf en afdeling.

Geen koopje

De inzet van PA’s is geen koopje, benadrukt Roks. ‘Het is belangrijk dat wij ons blijven ontwikkelen, ook na de opleiding. Sinds 2018 staan PA’s officieel ingeschreven in het BIG-register en is het een beschermde beroepstitel. Ook hebben wij een herregistratieplicht met alle kwalificatie-eisen die daarbij horen. Er moet dus tijd en financiële ruimte zijn voor voldoende scholing. Daar moet je als ziekenhuis een visie op hebben.’

Lees in het volledige interview meer over de inzet van PA’s, en de mening van patiënten