Peter Paul van Benthem nieuwe voorzitter Federatie Medisch Specialisten

In de Algemene Vergadering van donderdag 12 december is KNO-arts Peter Paul van Benthem benoemd tot algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Hij volgt per 1 januari 2020 Marcel Daniëls op.

Van Benthem (58) is hoogleraar en hoofd van de afdeling KNO (Keel, Neus en Oorheelkunde) in het LUMC in Leiden. Hij is sinds 2016 bestuurslid van de Federatie met de portefeuille Wetenschap en Innovatie. Peter Paul van Benthem: ‘Ik ben vereerd met deze benoeming en dank de 33 wetenschappelijke verenigingen voor het in mij gestelde vertrouwen. De komende jaren werk ik graag met alle partijen in de zorg aan het verwezenlijken van onze ambitie dat de patiënt in Nederland kan blijven rekenen op de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld.’

In de afgelopen jaren bekleedde Van Benthem diverse bestuurlijke en wetenschappelijke functies. Hij had zitting in diverse commissies van ZonMw, zoals de Programmacommissie 'Kwaliteit van Zorg', de Externe evaluatiecommissie van het ZonMw doelmatigheidsonderzoek en de commissie actieonderzoek innovatieve zorg. In voorgaande jaren was hij actief als voorzitter van de medische staf van de Gelre ziekenhuizen en als bestuurslid in de KNO-vereniging.

Tevens heeft de Algemene Vergadering van de Federatie een opvolger benoemd voor Huib Cense. Selma Tromp (48) zal per 1 januari 2020 van start gaan als bestuurslid met de portefeuille Kwaliteit. Tromp is neuroloog en medisch manager van de afdeling Klinische Neurofysiologie van het St. Antonius Ziekenhuis. Eerder is zij voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Op 4 maart 2020 organiseert de Federatie een symposium waarin afscheid wordt genomen van Marcel Daniëls.