Patiënteninformatie sluit steeds beter aan bij behoefte

Arts en patiënt hechten veel waarde aan goede informatie en voorlichting over aandoeningen en behandelingen. Initiatieven zoals Thuisarts.nl, patiënteninformatie bij medisch-specialistische richtlijnen, de 3 goede vragen en kwaliteitsregistraties zoals DICA voorzien in toenemende mate in die behoefte. Dat blijkt uit de Transparantiemonitor 2018 van het Nivel.

Een belangrijke bevinding uit de Transparantiemonitor is dat de term transparantie in de loop der tijd een andere invulling heeft gekregen. Waar het aanvankelijk ging over de informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders, gaat het nu ook om informatie over het effect van verschillende behandelingen. Daarnaast is de bruikbaarheid van informatie steeds belangrijker geworden, bijvoorbeeld bij gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt. Zo is er naast klinische dataverzameling vanuit de kwaliteitsregistratie DICA (The Dutch Institute for Clinical Auditing) steeds meer aandacht voor het patiëntenperspectief en oriënteert DICA zich op het gebruik van data voor het ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van samen beslissen in de spreekkamer.

Steekproef

Uit een steekproef onder het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL blijkt dat mensen aanzienlijk vaker online zoeken naar informatie over gezondheidsklachten en aandoeningen (60%) en ook behandelingen (37%), dan zorgaanbieders (17%). Veel van de mensen die informatie zochten over gezondheidsklachten gaven aan dat zij geholpen waren met de informatie die zij vonden. Zij gaven onder meer aan dat: de informatie hen geruststelde (70%), hen duidelijk maakte wat zij met de klachten/aandoening moesten doen (83%) en of zij naar een arts moesten gaan (84%). Ook gaf 81% aan dat de informatie hen heeft voorbereid op het gesprek met een arts.

Rol Federatie

De Federatie zet zich in voor goede en betrouwbare patiënteninformatie. Onlangs heeft de Federatie een visie ontwikkeld op samen beslissen waarin een goede en betrouwbare informatievoorziening en gebruik van ondersteunende instrumenten zoals de 3 goede vragen en consultkaarten randvoorwaardelijk zijn voor een goed proces van samen beslissen tussen arts en patiënt. Wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties slaan steeds vaker de handen ineen om begrijpelijke informatie te ontwikkelen over medisch-specialistische zorg, zodat deze beschikbaar kan worden gesteld op Thuisarts.nl. Deze ontwikkeling zet zich in de komende jaren voort, zoals dit ook in het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is afgesproken.

Lees de Transparantie monitor