Overzicht plannen politieke partijen voor de zorg

Politieke partijen publiceren hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Alle zittende politieke partijen hebben inmiddels hun plannen bekendgemaakt. De Federatie Medisch Specialisten heeft op basis hiervan een overzicht gemaakt van de plannen voor de zorg.

 • D66 pleit in het programma voor meer vertrouwen in de eigen afwegingen van zorgprofessionals. De patiënt moet het uitgangspunt zijn en de zorg moet draaien om het verlenen van de best passende zorg.
 • GroenLinks stelt dat zorg kan en moet gaan over samenwerking tussen organisaties, solidariteit tussen mensen die ziek zijn en mensen die gezond zijn, en waardering voor professionals.
 • De SP wil de zorg organiseren op basis van solidariteit, met een eerlijke verdeling van kosten.
 • De PvdA geeft ruimte, waardering en vertrouwen terug aan artsen en verpleegkundigen en wil zorgen dat het gaat lonen om gezonde keuzes te maken.
 • Het CDA legt de focus op het voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar laten zijn van zorg.
 • De VVD zet in op een robuuster zorgsysteem om gezondheidscrises de baas te kunnen. Zij zien dat de kwaliteit van de zorg fors is verbeterd, maar de menselijke maat mag niet uit het oog verloren worden. Goede en liefdevolle zorg, waarbij de patiënt centraal staat, is het doel van de partij.
 • 50PLUS wil zorgen voor de ‘broodnodige randvoorwaarden’ om de huidige en toekomstige generaties ouderen goed oud te laten worden, met goede gezondheidszorg waar dat nodig is.
 • De SGP streeft naar een zorgzame samenleving geleid door barmhartigheid en waar men omziet naar elkaar. Ze werken vanuit vertrouwen in de kennis en kunde van zorgverleners.
 • De PvdD wil toe naar een gezonde samenleving, waarin ze de kans op pandemieën terugdringen, de gezondheid van mensen boven commerciële belangen wordt gesteld en er voldoende tijd en ruimte is voor iedereen die zorg nodig heeft.
 • DENK gaat voor een solidair, toegankelijk en efficiënt zorgsysteem met een gezonde balans tussen het welzijn van de patiënten en de autonomie en professionaliteit van zorgverleners.
 • De ChristenUnie vindt het belangrijk dat zorg dichterbij in de regio wordt georganiseerd. Ze gaan voor goede, zinvolle zorg met oog voor de grenzen aan de maakbaarheid van het leven.
 • FVD vindt dat de ziekenhuiszorg gebukt is gegaan onder toenemende regelgeving en een drang naar efficiëntie. De patiënt moet weer leidend worden in de zorg.
 • De PVV pleit ervoor dat zorg een nationale topprioriteit wordt. Het is volgens de partij nu tijd om te investeren in de zorg.

Definitieve verkiezingsprogramma’s

De definitieve verkiezingsprogramma’s worden vastgesteld tijdens de partijcongressen. Bij een aantal partijen is dit inmiddels gebeurd. Leden van de partijen krijgen de mogelijkheid om wijzigingen in het programma door te voeren via moties en/of amendementen. Ook de Federatie heeft eerder inbreng geleverd voor de verkiezingsprogramma’s. In juli 2020 is de eigen verkiezingsagenda medisch specialisten gepresenteerd. Deze agenda is actief onder de aandacht gebracht bij de verschillende politieke partijen.
 
 
Het overzicht met relevante passages wordt aangevuld nadat de verkiezingsprogramma’s definitief zijn gemaakt.