Overleg nieuwe Cao UMC gestart

Op 4 oktober 2023 zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe Cao UMC. De huidige cao loopt eind dit jaar af. Werkgeversorganisatie NFU en de vijf werknemersorganisaties (LAD, FBZ, FNV, CNV en NU’91) hebben naast enkele procedurele afspraken hun voorstellen nader toegelicht. Zo vindt de LAD dat er onder andere oog moet zijn voor de hoge werkdruk.

De LAD voert ook namens de Federatie Medisch Specialisten de cao-onderhandelingen en vertegenwoordigt aan de Cao UMC-tafel de belangen van medisch specialisten. A(n)ios, klinisch chemici, klinisch fysici, klinisch technologen en ziekenhuisapothekers worden door de LAD vertegenwoordigd via vakbond FBZ.

Lees verder op de website van de LAD