Online voorschrijven weer toegestaan

Op dinsdag 11 april 2023 heeft minister Kuipers van VWS de Beleidsregel voorschrijven via internet gepubliceerd. De beleidsregel maakt het mogelijk om geneesmiddelen voor te schrijven zonder dat de voorschrijver de patiënt eerder fysiek moet hebben ontmoet. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden; de voorschrijver van het geneesmiddel moet beschikken over de actuele medicatiehistorie van de patiënt, conform de basisset medicatiegegevens en een fysiek consult is niet noodzakelijk.  

Lees het hele bericht op de website van de KNMG