Onderzoek naar administratiedruk bij medisch specialisten

Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners willen in de eerste plaats zorg bieden aan patiënten. Registreren en andere administratieve handelingen zijn daarbij onvermijdelijk. Echter, deze administratieve handelingen moeten een goede zorgverlening niet in de weg staan. Daarom gaat de Federatie Medisch Specialisten via een enquête in kaart brengen hoeveel tijd medisch specialisten besteden aan administratieve handelingen en in hoeverre zij deze als zinnig ervaren.

Hierbij werkt de Federatie samen met de VvAA en Het Roer moet om (HRMO). Ook deze partijen vinden het van belang om met de uitkomsten van de enquête een duidelijker beeld van de problematiek te krijgen, om zo gerichte actievoorstellen te kunnen ontwikkelen.

Laat uw stem horen

Federatievoorzitter Marcel Daniëls presenteert op 18 november de uitkomsten tijdens de Werkconferentie in het kader van het initiatief “(Ont)Regel de Zorg” waar deze enquête een onderdeel van is. De Federatie gebruikt de uitkomsten ook om vervolgacties te bepalen ter vermindering van de administratiedruk, dus het is belangrijk dat u uw stem laat horen in deze enquête!

15 september in uw mailbox

Om logistieke redenen verzorgt de VvAA de uitnodiging voor deelname aan de enquête; zij mailt deze op 15 september aan alle medisch specialisten die VvAA-lid zijn.

Geen VvAA-lid, wel meedoen?

Bent u geen VvAA-lid, maar wilt u de enquête wel graag invullen? Stuurt u dan een e-mail naar ontregeldezorg@vvaa.nl. Er zijn adequate maatregelen met de VvAA afgesproken om uw privacy te waarborgen. Wij gebruiken uw antwoorden en uw e-mailadres alleen voor dit onderzoek.