Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ

De LAD, FNV, CNV en NU’91 hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ, die loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. Afgesproken is onder meer dat het salaris van de werknemers gedurende de looptijd gemiddeld met 3,3% per jaar wordt verhoogd. Een belangrijke mijlpaal is daarnaast dat de inspraak van medisch specialisten in de cao wordt verankerd.

Omdat de oude cao per 1 juni 2019 afliep, gingen de cao-partijen op 23 mei in onderhandeling over een nieuwe cao. Het werd helaas geen vliegende start, omdat in de inzetbrief van GGZ Nederland een aantal verslechteringen werden voorgesteld die haaks stonden op de ambitie van de vier werknemersorganisaties.Na vier onderhandelingsrondes lukte het uiteindelijk in de nacht van 5 op 6 juli een akkoord te bereiken, waarbij alle eerder voorgestelde verslechteringen van tafel zijn gegaan. LAD-onderhandelaar José Klerks: “We zijn blij dat het in een relatief korte, maar intensieve onderhandelingsperiode is gelukt om tot goede afspraken te komen, waar alle werknemers in de ggz iets aan hebben. Daarnaast is het voor medisch specialisten, mede dankzij de druk die ze de afgelopen weken zelf hebben opgevoerd, een mooi resultaat dat hun inspraak nu formeel wordt geregeld.”

De medisch specialisten die onder deze Cao vallen, ontvangen medio juli het akkoord en kunnen dan hun stem uitbrengen. De raadpleging loopt iets langer dan normaal vanwege de zomervakantie, zodat iedere medisch specialist op wie de Cao van toepassing is, kan stemmen.

Meer weten? Bekijk dan het integrale onderhandelaarsakkoord.