Bod voor extra salarisstijging ggz

De LAD/FBZ en de andere vakbonden (FNV, CNV en NU’91) hebben op 11 mei opnieuw overleg gevoerd met de Nederlandse ggz over een extra tussentijdse loonsverhoging voor ggz-werknemers. Dat heeft geleid tot een bod voor een extra loonsverhoging in 2023 en 2024.

Functiegroepen tot en met FWG 65 krijgen de volledige loonsverhoging, die in totaal 13,6% over 2 jaar tijd bedraagt. Voor functiegroepen vanaf FWG 70 (waaronder verslavingsartsen en medisch specialisten, maar bijvoorbeeld ook psychologen) is de salarisverhoging gemaximeerd. Hun loonsverhoging varieert van 9,7 tot 12%. Ook is gesproken over de knelpunten bij de bereikbaarheidsvergoeding. Dat heeft geleid tot de toezegging dat de knelpunten rondom de bereikbaarheidsvergoeding van medisch specialisten in kaart worden gebracht in het reguliere cao-overleg en dat er afspraken worden gemaakt over oplossingen.

Binnenkort krijgen LAD-leden in de ggz een uitnodiging voor een digitale ledenraadpleging toegestuurd. Op basis van de uitslag beslist de LAD/FBZ of ze instemt met het loonbod.

Lees verder op de website van de LAD