OMS neemt voorzitterschap BOLS over

Koop Bosscha neemt namens de Orde van Medisch Specialisten (OMS) het roulerend voorzitterschap van de stichting BOLS over van Ernst Kuijpers (die namens de NFU in BOLS zat). De overdracht vond plaats tijdens de bestuursvergadering van Stichting BOLS op 4 september jl. Dit voorzitterschap maakt het mogelijk om de stem van de wetenschappelijke verenigingen, en daarmee de medisch specialisten, krachtiger te laten klinken bij de verdeling van de medisch specialistische opleidingsplaatsen.

Spin in het web

Stichting BOLS is onder andere verantwoordelijk voor de verdeling van de instroomplaatsen over de acht Onderwijs- en Opleidings Regio’s (OOR’s). BOLS opereert op dit moment binnen een uitdagende context. Tijdens een interview voor de komende editie van De Specialist, zegt Bosscha (chirurg en opleider in het Jeroen Bosch Ziekenhuis) hierover: “Er is een opleidingsakkoord met afspraken over een reductie van het aantal opleidingsplaatsen. Daarnaast hebben we te maken met toenemende werkloosheid onder bepaalde groepen medisch specialisten, en hebben we rekening te houden met factoren als taakherschikking en concentratie en spreiding van zorg. Binnen deze context fungeert BOLS als een spin in het web tussen het ministerie van VWS en de drie veldpartijen.”

Input wetenschappelijke verenigingen cruciaal

In dit zelfde interview vertelt Vivienne Schelfhout (secretaris BOLS en sinds september directeur Opleiding van de OMS) over de voortrekkersrol die de OMS het komend jaar als voorzitter kan innemen. Schelfhout: “De meerwaarde van BOLS is dat de veldpartijen gezamenlijk een verdelingsvoorstel doen. Daarbij zijn ze gericht op consensus en creëren ze commitment binnen het veld voor het resultaat. Als voorzitter hebben we de gelegenheid om dat proces in goede banen te leiden en de stem van de wetenschappelijke verenigingen, en daarmee de medisch specialisten, krachtig mee te laten klinken. Hun input bij de uitvoering van het verdeelplan is cruciaal.”

Het voorzitterschap van het BOLS rouleert jaarlijks tussen de partijen die het BOLS in 2007 hebben opgericht. Naast de OMS zijn dat de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).