NVZ: Juiste zorg op de juiste plek meer verankerd in ziekenhuizen

Juiste zorg op de juiste plek (jzojp) is ten opzichte van vorig jaar weer meer verankerd in ziekenhuizen en zorginstellingen. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse JuMP-scan van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Raden van bestuur, medische staven, verpleegkundige adviesraden en programmamanagers van 63 ziekenhuizen en zorginstellingen geven aan dat juiste zorg op de juiste plek meer strategisch geborgd is en dat medische staven vaker een leidende en initiërende rol vervullen.

75% van de respondenten zegt dat juiste zorg op de juiste plek geïntegreerd is in de organisatiestrategie, een toename van een kwart vergeleken met 2020. Het percentage dat aangeeft dat rollen en verantwoordelijkheden specifiek zijn uitgewerkt, is meer dan verdubbeld tot 40%. Medische staven tonen meer leiderschap op het gebied van juiste zorg op de juiste plek. 42% van de respondenten meent dat zij meer initiëren, urgentie voelen, kansen zien en als ambassadeur optreden. Net als vorig jaar vertaalt juiste zorg op de juiste plek zich het meest in initiatieven op het gebied van e-health, intercollegiale teleconsultatie en medisch-specialistische zorg thuis. De Federatie Medisch Specialisten herkent deze ontwikkeling. In het kader van de campagne ‘1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek’ zijn vele initiatieven van medisch specialisten inzichtelijk gemaakt die samen met zorgcollega’s binnen en buiten het ziekenhuis de zorg toegankelijk, innovatief en betaalbaar houden.

Kostenreductie

Uit de JuMP-scan blijkt ook dat slechts 29% van de ziekenhuizen en zorginstellingen structurele bekostigingsafspraken kunnen maken. 40% doet dit nog op projectniveau, 26% lukt dit helemaal niet. Van de respondenten verwacht een kwart binnen nu en drie jaar een kostenreductie door juiste zorg op de juiste plek en 29% verwacht deze binnen drie tot vijf jaar. Daar staat tegenover dat een derde van mening is dat juiste zorg op de juiste plek helemaal geen kosten bespaart.

Gegevensuitwisseling

Voor juiste zorg op de juiste plek is goede, veilige gegevensuitwisseling een randvoorwaarde. De ziekenhuizen en zorginstellingen ervaren echter de nodige belemmeringen. Zo lukt het een derde om problemen met de ict-infrastructuur structureel op te lossen, maar ruim de helft heeft slechts een tijdelijke oplossing.

Congres ‘1001 Voorbeelden’

Veel succesvolle lokale initiatieven komen aan de orde op het geaccrediteerde online Federatiecongres ‘1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek’ op woensdag 8 september. Tijdens deze middag staan medisch specialisten, huisartsen, paramedici, patiëntenorganisaties, raden van bestuur en beleidsmakers ook stil bij de belemmeringen die deze beweging nog in de weg staan zoals financiering en de gegevensuitwisseling.

Bekijk alle resultaten van de JuMP-scan

Bekijk het programma van het congres ‘1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek’