Nieuwe zzp-wetgeving van de baan

Het kabinet ziet af van een nieuwe wet als vervanger van de huidige Wet DBA. Hiermee vervalt de invoering van een wettelijk minimum- en maximumtarief en de daaraan gekoppelde zelfstandigenverklaring voor zzp'ers. Wel wordt de webmodule doorontwikkeld als hulpmiddel voor de beoordeling van arbeidsrelaties
 
Samen met de LHV, KNMT en VvAa heeft de Federatie Medisch Specialisten vraagtekens gezet bij de eerdere plannen van het kabinet om de zzp-wetgeving aan te passen. Zo was de Federatie bezorgd over het voornemen om een zogenaamde ‘opt out’ in te voeren: dan wordt bij een tarief vanaf € 75 per uur en een contract van maximaal 1 jaar de werkrelatie als zelfstandig gekwalificeerd. Hierdoor zou volgens de Federatie de continuïteit en de kwaliteit van zorg in het geding komen. Daarnaast botsten de plannen met huidige zorgwetgeving en zouden ze hoge administratieve lasten met zich meebrengen.

Webmodule

De eerder aangekondigde webmodule wil het kabinet wél gaan invoeren. Hiervoor is geen wetswijziging nodig. Met de webmodule kan een opdrachtgever bepalen of een opdracht buiten dienstbetrekking wordt beschouwd. Voor zorgverleners zal deze webmodule deze helderheid veelal niet verschaffen, omdat hun werkrelatie vanwege roosters en kwaliteitsprotocollen door de webmodule vaak niet als zelfstandige kwalificeert.

Uitgangspunten

We blijven daarom in gesprekken met de ministeries van SZW en VWS en politiek onze gezamenlijke uitgangspunten onder de aandacht brengen:
• zzp’ers zijn essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is;
• zet daarom het belang van de patiënt voorop in de duur van de opdracht;
• zorg dat de nieuwe Wet DBA aansluit bij specifieke wetgeving die in de zorg geldt;
• voorkom extra administratielast.
 
Tenminste tot 1 januari 2021 geldt dat de Wet DBA niet wordt gehandhaafd ten aanzien van opdrachtgevers.