Nieuwe richtlijnmodules obstetrie gepubliceerd

Op basis van de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk zijn nieuwe modules gepubliceerd op het gebied van obstetrie. Deze geven aanbevelingen over het gebruik van benzodiazepinen en SSRI’s, vaginale kunstverlossing en obesitas tijdens zwangerschap en bevalling. Ook zijn er modules verschenen over hypertensieve aandoeningen en het beleid bij zwangeren met een sectio in de voorgeschiedenis. 

Benziodiazepinen
Er is een nieuwe module bij gekomen over de effecten van benziodiazepinen op het kind en monitoring postpartum.

SSRI’s
Deze module bespreekt wat de beste zorg is voor vrouwen die SSRI’s gebruiken tijdens zwangerschap en/of de borstvoeding, wat de effecten zijn op het kind en de postpartum monitoring. 

Vaginale kunstverlossing
Deze module beschrijft de aandachtspunten bij een vaginale kunstverlossing. De volgende onderwerpen komen aan bod:  

  • Vacuüm na MBO 
  • Vacuüm bij foetaal caput boven de interspinaallijn 
  • Waarde van echoscopie voorafgaand aan kunstverlossing 
  • Type kunstverlossing aterme 
  • Type kunstverlossing preterme 

Obesitas tijdens zwangerschap en bevalling
Er zijn nieuwe modules ontwikkeld die aanbevelingen doen over het sluiten van de sectio caesaria wond en wel of niet plaatsen van een drain bij een vrouw met obesitas die een sectio caesaria ondergaat.  

Sectio in de voorgeschiedenis
Deze module gaat over het beleid rondom de bevalling bij een zwangere met een sectio caesaria in de voorgeschiedenis. Deze vrouwen hebben meer kans op complicaties in een nieuwe zwangerschap. De volgende onderwerpen worden behandeld: 

  • Welke methode heeft de voorkeur indien er een indicatie is voor een inleiding bij een patiënte met een sectio in de voorgeschiedenis en een onrijpe cervix: misoprostol of foley catheter?  
  • Wat is de voorspellende waarde van het suboptimaal CTG afwijkingen bij TOL ter opsporing van  foetale nood/uterusruptuur bij een patiënte met een sectio caesaria in de voorgeschiedenis? 

Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap 
Deze richtlijn beschrijft wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor vrouwen met hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap en kraambed. Er zijn twee nieuwe modules toegevoegd: 

  • Welke waarde hebben antihypertensiva postpartum bij vrouwen met een postpartum hypertensie? 
  • Welk antihypertensivum heeft de voorkeur bij vrouwen met een postpartum hypertensie? 

Samenwerking

De modules zijn ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (NVOG) in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de verloskunde (KNOV), kindergeneeskunde (NVK), psychiatrie (NVvP) en anesthesiologie (NVA). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. De modules zijn ontwikkeld net financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).