Nieuwe richtlijn PADIS

Een nieuwe richtlijn PADIS beschrijft aanbevelingen voor intensivisten en ic-verpleegkundigen voor de omgang met pijn, analgesie/sedatie, delier, (im)mobilisatie en slaapstoornissen (PADIS).

In de intensive care-geneeskunde bestaat een sterke samenhang tussen de thema’s analgesie en sedatie, delier, slaapstoornissen en immobilisatie. In internationale richtlijnen worden deze thema’s afgekort als PADIS: Pijn, Analgesie/sedatie, Delier, (Im)mobilisatie en Slaapstoornissen. De in 2010 verschenen richtlijn Delirium op de intensive care van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) beschreef alleen het thema delier. Het onderdeel pijnbehandeling en sedatie werd eerder besproken in de richtlijn Procedurele sedatie en/of analgesie bij volwassen en ic van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De nieuwe richtlijn PADIS brengt deze onderwerpen samen. 

Inhoud van de richtlijn 

In deze richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:   

  • Screening op delier, met aanbevelingen over de plaats van de verschillende beschikbare instrumenten;  
  • Preventie en behandeling van delier, met aanbevelingen over zowel farmacologische als niet-farmacologische interventies;  
  • Preventie en behandeling van slaapstoornissen, met aanbevelingen over zowel farmacologische als niet-farmacologische interventies;  
  • Vroege mobilisatie en fysieke fixatie, met aanbevelingen over veilige toepassing van deze interventies;  
  • Organisatie van zorg, met aanbevelingen over de randvoorwaarden voor optimale preventie en behandeling van delier en slaapstoornissen. 

Samenwerking 

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), in samenwerking met vertegenwoordigen vanuit het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie/Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland afdeling intensive care (V&VN VS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NZA) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie NVKG). Patiëntenvertegenwoordiging werd gewaarborgd door participatie van Stichting Family and Patient Centered Intensive Care en IC Connect. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).  

Bekijk de richtlijn