Nieuwe richtlijn Optimalisatie van zorg bij longresecties

Deze week is de multidisciplinaire richtlijn Optimalisatie van zorg bij longresecties verschenen. Tot op heden was er geen Nederlandse richtlijn voor de zorg rondom longresecties. Hierdoor bestaat er in Nederland praktijkvariatie en zijn er verschillen in klinische uitkomsten. 

Bij longkanker zonder uitzaaiingen zijn meerdere behandelmogelijkheden, waaronder een operatie. Er zijn twee soorten longoperaties mogelijk: een kijkoperatie (VATS/uVATS/RATS-operatie) of thoracotomie. In Nederland worden jaarlijks meer dan 2200 longresecties uitgevoerd. De richtlijn richt zich op het bijdragen aan betere en meer uniforme, multidisciplinaire zorg bij anatomische longresecties, om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

De richtlijn bestaat uit vijf modules en is primair bedoeld voor het gehele multidisciplinaire zorgteam, van onder andere long- en cardiothoracaal chirurgen, longartsen, anesthesiologen, fysiotherapeuten, casemanagers, verpleegkundigen, diëtisten etc., die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die een anatomische longresectie ondergaan. 

In de richtlijn komen onder meer het effect van de inzet van een Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) protocol bij anatomische longresecties, en de hiervoor benodigde multidisciplinaire organisatie van zorg rondom patiënten die een anatomische longresectie ondergaan aan bod. 

Verder wordt er specifieke aandacht geschonken aan het effect van vroeg (<3 uur) mobiliseren van patiënten na een anatomische longresectie, het effect van het gebruik van afkapwaarden voor maximale vochtproductie voor het verwijderen van een thoraxdrain bij anatomische longresecties en het effect van zuigdrainage via de thoraxdrain bij anatomische longresecties. Voor onderwerpen als perioperatieve pijnbestrijding, perioperatieve voeding en nuchterbeleid, et cetera wordt verwezen naar de relevante modules uit andere richtlijnen. 

Samenwerking 

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), in samenwerking met anesthesiologen (NVA), thoraxchirurgen (NVT) en patiëntenorganisatie Longkanker Nederland. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. 

Bekijk de richtlijn