Nieuwe richtlijn Nierfunctievervangende therapie bij kritisch zieke patiënten op de intensive care

Er is een nieuwe richtlijn ontwikkeld die beschrijft wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kritisch zieke patiënten met (acute) nierinsufficiëntie die nierfunctievervangende therapie (renal replacement therapy, RRT) op de intensive care. 

Kritisch zieke IC-patiënten met een (acute) nierinsufficiëntie kunnen nadeel ondervinden van afvalproducten in het bloed en het overtollige vocht die accumuleren vanwege het gebrek aan nierfunctionaliteit. Het is echter niet duidelijk of het beter is voor de patiënt om zo snel mogelijk te starten met nierfunctievervangende therapie, of juist af te wachten, omdat bij sommige patiënten de nierfunctie spontaan herstelt. Daarnaast is het belangrijk om te definiëren wat de optimale dosis van de nierfunctievervangende behandeling is, en hoe de continuïteit van de behandeling kan worden verbeterd. 

Er is inmiddels literatuur die in gerandomiseerde dan wel observationele setting bestudeerd heeft wat de invloed is van deze keuzes op de uitkomst van IC-patiënten. Daarom is de evidence naast elkaar gelegd om tot aanbevelingen te komen die meer duidelijkheid scheppen voor de dagelijkse praktijk.  

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • de criteria om te starten met  nierfunctievervangende therapie; 

  • dosering van continue  nierfunctievervangende therapie;  

  • strategieën om overleving van de kunstnier te verbeteren; 

  • borging van continuïteit van  nierfunctievervangende behandeling en (poli)klinische follow-up. 

Samenwerking 

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de internisten (NIV) en verpleegkundigen (V&VN), in afstemming met patiënten (IC Connect). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Bekijk de richtlijn