Nieuwe richtlijn Artritis psoriatica

Artritis psoriatica (PsA) is een chronische inflammatoire (reumatische) aandoening die zich op verschillende manieren kan uiten. Naast klachten door de ontstekingen zoals pijn, stijfheid en verminderde beweeglijkheid treden vaak ook klachten op als vermoeidheid en een grieperig gevoel. Het beloop van de aandoening kan heel variabel zijn. In Nederland lijden ongeveer 1 tot 9 op de 1000 mensen aan PsA. De ziekte komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen. Tot op heden was er in Nederland geen richtlijn voor de medicamenteuze behandeling van PsA. Daarom is de Europese richtlijn over dit onderwerp nu geadapteerd naar de Nederlandse situatie.  

PsA is helaas nog niet te genezen. Met de actuele wetenschappelijke inzichten en de huidige behandelingen zijn de vooruitzichten beter dan enkele jaren geleden. Deze richtlijn focust zich primair op de systemische medicamenteuze behandeling. Uiteraard bestaat de behandeling ook uit niet-medicamenteuze aspecten zoals voorlichting, regelmatig bewegen en topicale medicamenteuze behandeling (met name bij huidpsoriasis). Deze behandelingen worden in de huidige richtlijn niet nader besproken.  

Het primaire doel van een medicamenteuze behandeling is de kwaliteit van leven te optimaliseren door klachten te verminderen, structurele schade te voorkomen, zo veel mogelijk behouden van functie en sociale participatie. Afwezigheid van ontstekingen is een belangrijke factor om deze doelen te behalen. De behandeling is daarom gericht op het verminderen van deze ontstekingen met reumaremmers.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Monitoren ziekteactiviteit
 • Medicamenteuze behandelingen; 
  • Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAIDs) 
  • Glucocorticoïden (GC) 
  • Conventionele synthetische (cs)DMARDs 
  • Biologic (b)DMARDs 
  • Janus kinase (JAK)-remmers 
  • Fosfodiesterase 4 (PDE4)-remmers
 • Afbouwen DMARDs
 • Randvoorwaarden (organisatie van zorg).

Samenwerking 

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de dermatologie, ziekenhuisapothekers, verpleegkundige(n) (specialisten), patiënten en reumatologie. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Informatie voor Thuisarts en een infographic zijn nog in ontwikkeling.

Bekijk de richtlijn 

Bekijk de PowerPoint